Κλίμακα με τέσσερα σκαλοπάτια που θα κατηγοριοποιούν την ποιότητα των υπηρεσιών υγείας που παρέχουν οι ιδιωτικές κλινικές ετοιμάζει ο ΕΟΠΥΥ.

Η ιδέα προέκυψε από την ανάγκη καταλογισμού clawback στις ιδιωτικές κλινικές για το δεύτερο εξάμηνο των ετών 2014 και 2015. 

Αυτό είναι αδύνατον να γίνει αν δεν υπάρχει ποιοτική αξιολόγηση, η οποία προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Έτσι, ο πρόεδρος του Οργανισμού Σωτήρης Μπερσίμης, ζήτησε στις αρχές Φεβρουαρίου τις πιστοποιήσεις των κλινικών προκειμένου να καθορίσει τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από τις 150 κλινικές της χώρας συνολικά, οι 28 μεγάλες κλινικές διαθέτουν πιστοποιήσεις από διάφορους διεθνείς φορείς εκτός του ISO, καθώς στοχεύουν και στην ανάπτυξη του ιατρικού τουρισμού, ενώ από τις 120 μικρότερες μόνο οι 50 είναι πιστοποιημένες κατά ISO.

Πέραν της πιστοποίησης, η κατηγοριοποίηση των κλινικών μελετάται να γίνεται με βάση την άδεια λειτουργίας που έχει χορηγηθεί από το υπουργείο Υγείας και τις Περιφέρειες, τις βεβαιώσεις καλής λειτουργίας που χορηγούνται από το υπουργείο ή τις περιφερειακές υπηρεσίες, το προεδρικό διάταγμα βάσει του οποίου δημιουργήθηκαν (235 ή 517), τη δυναμικότητά τους, αλλά και τις συνολικές υπηρεσίες με τις οποίες μπορούν να καλύψουν τον ασθενή, ανάλογα με τις ειδικότητες που διατίθενται, τις ειδικές μονάδες, τις χειρουργικές αίθουσες κλπ.

Στόχος των κριτηρίων αυτών είναι να αποφεύγεται όσο είναι δυνατόν η υποκειμενική εκτίμηση του ανθρώπινου παράγοντα, στον οποίον αφήνεται η βαθμολόγηση των χαρακτηριστικών αυτών, στοιχείο το οποίο θα παραμείνει αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Αλλά και εκεί ακόμη, προβλέπονται περιορισμοί στις αποκλίσεις αποζημιώσεων βάσει των κλειστών ενοποιημένων νοσηλίων (ΚΕΝ), ώστε να μπορέσουν και οι μικρές κλινικές να επιβιώσουν, καθώς ήδη τα τελευταία χρόνια έχουν μπει λουκέτα σε 40 μικρές ιδιωτικές κλινικές.

Το νέο σύστημα αξιολόγησης των κλινικών δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη, αλλά βρίσκεται σε εκκρεμότητα νέα συνάντηση του προέδρου του ΕΟΠΥΥ Σωτ. Μπερσίμη με τους εκπροσώπους του κλάδου προκειμένου καταλήξουν οι δύο πλευρές σε ένα κοινά αποδεκτό σχέδιο, και στη συνέχεια να προχωρήσει η αξιολόγηση το συντομότερο δυνατόν.