Η έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση των διαταραχών της ακοής αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη φυσιολογική ανάπτυξη της ομιλίας και την ομαλή ψυχική, κοινωνική και μαθησιακή εξέλιξη του παιδιού.

Η προσφορά ισχύει για όσους επικοινωνήσουν στα τηλ. 210 6383070 – 2 & 210 6383917 μέχρι την Παρασκευή 11 Μαρτίου 2016 για να προγραμματίσουν το ραντεβού τους.

Λίγα λόγια για το Ακοολογικό Τμήμα

Το Ακοολογικό Τμήμα του ΙΑΣΩ Παίδων πραγματοποιεί όλη τη σειρά των ακοολογικών διαγνωστικών εξετάσεων. Πρόκειται για ένα πλήρως οργανωμένο και εξοπλισμένο τμήμα με ιατρικά μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας.

Στο Ακοολογικό τμήμα ελέγχεται η ακοή σε παιδιά:

1)    που έχουν αποτύχει στο αρχικό screening (μαζικός έλεγχος) ακοής ή δεν έχουν υποβληθεί σε αυτό

2)    που παρουσιάζουν καθυστέρηση στην ανάπτυξη του λόγου

3)    που παρουσιάζουν καθυστέρηση στη ψυχοκινητική ανάπτυξη

4)    που παρουσιάζουν συχνές ωτίτιδες

Επίσης, εξετάζονται παιδιά στο πλαίσιο προληπτικού ελέγχου, συνήθως στην προσχολική ηλικία και σε σπάνιες περιπτώσεις, μπορούν να ελεγχθούν παιδιά που εμφανίζουν ίλιγγο και διαταραχές ισορροπίας.

Οι διαγνωστικές εργαστηριακές εξετάσεις  που πραγματοποιούνται είναι:

  1. Τονικό ακοόγραμμα
  2. Τυμπανομετρία
  3. Προσδιορισμός ηχητικών αντανακλαστικών
  4. Παροδικά προκλητές ωτοακουστικές εκπομπές (TEOAEs)
  5. Ωτοακουστικές εκπομπές προϊόντα παραμόρφωσης (DPOAEs)
  6. Αυτόματα ακουστικά προκλητά δυναμικά εγκεφαλικού στελέχους (a-ABR)
  7. Ακουστικά προκλητά δυναμικά εγκεφαλικού στελέχους (ABR)
  8. Ακουστικά προκλητά δυναμικά σταθερής κατάστασης (ASSR)
  9. Βιντεονυσταγμογραφία με διακλυσμό
  10. Αιθουσαία προκλητά μυογενή δυναμικά (VEMPs)