Τον δωρεάν γυναικολογικό έλεγχο θα προσφέρει το εξειδικευμένο προσωπικό της Β' Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, την Τρίτη 8 Μαρτίου, 2016 και ώρα 08.00-12.00.

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιούνται στα εξωτερικά Γυναικολογικά Ιατρεία του «Αρεταίειου» Νοσοκομείου και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου,www.aretaieio-obgyn.com, στη διεύθυνση ηλκτρονικού ταχυδρομείου geocre@aretaieio.uoa.gr, καθώς και στο τηλέφωνο: 210-7286353.