Υπό εξέταση μπαίνουν 48 ακριβά φάρμακα της Θετικής Λίστας συνταγογράφησης, πριν την χορήγησή τους από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ, σύμφωνα με απόφαση του προέδρου του Οργανισμού Σωτ. Μπερσίμη.

Παράλληλα, τα φάρµακα για την ηπατίτιδα C θα εξακολουθήσουν να εξετάζονται από την Επιτροπή Φαρµάκων Εξωτερικού και Υψηλού Κόστους Αθήνας. 

Η ίδια Επιτροπή Φαρµάκων Εξωτερικού και Υψηλού Κόστους Αθήνας, θα εξετάζει επίσης τα ραδιοφάρµακα, φάρµακα εξωτερικού που αφορούν σε ατοµικές παραγγελίες ή έκτακτες εισαγωγές και όσα αφορούν στις διατάξεις της Υ.Α. 82961 (ΦΕΚ 2219 Β’/09.09.2013) σχετικά µε αποζηµίωση φαρµάκων που εισάγονται µε έκτακτες διαδικασίες από τον ΕΟΦ και το ΙΦΕΤ έως την οριστική αξιολόγηση τους από την αρµόδια επιτροπή ή τη λήξη της ενδεδειγµένης περιόδου θεραπείας. Οι περιπτώσεις που εξετάζονται από τις Επιτροπές Φαρµάκων Εξωτερικού και Υψηλού Κόστους µπορούν να τροποποιηθούν µε απόφαση του Προέδρου του Οργανισµού. 

Στη σχετική απόφαση επισηµαίνεται ότι οι παραπάνω επιτροπές δεν είναι αρµόδιες να εξετάζουν περιπτώσεις εκτός ενδείξεων συνταγογράφησης. Για την περίπτωση αυτή, αρµόδια, είναι ειδική Επιτροπή του ΕΟΦ.

Δείτε εδώ τη λίστα των 48 φαρμάκων που θα ελέγχονται.