Περιορισμένη είναι η εκπαίδευση των Ελλήνων ιατροδικαστών στη χώρα μας, καθώς ο χρόνος της ειδικότητας είναι μόλις τρία χρόνια, όταν σε άλλες χώρες ο χρόνος ειδίκευσης κυμαίνεται μεταξύ 4-6 ετών. Το αποτέλεσμα είναι οι νέοι ιατροδικαστές να μην προετοιμάζονται επαρκώς για να αντιμετωπίσουν τις αυξανόμενες απαιτήσεις της επιστήμης.

Και αυτό συμβαίνει, παρότι τα τελευταία χρόνια και στη χώρα μας υπάρχει μία ανάπτυξη των παρεχόμενων υπηρεσιών από τους Έλληνες Ιατροδικαστές. 

Παράλληλα, ένα πρόσθετο πρόβλημα που έχει προκύψει, ειδικά τα τελευταία χρόνια, είναι ότι πολλοί νέοι ιατροδικαστές προσπαθώντας να βρουν επαγγελματική διέξοδο σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, διαπιστώνουν ότι ο ελληνικός τίτλος της ειδικότητας του ιατροδικαστή δεν αναγνωρίζεται σε αυτές. 

Η Ελληνική Ιατροδικαστική Εταιρία έχει, εδώ και καιρό, επισημάνει το πρόβλημα στο αρμόδιο Υπουργείο Υγείας χωρίς όμως μέχρι σήμερα να έχει επιλυθεί. Η λύση στο συγκεκριμένο θέμα είναι η πλήρης υιοθέτηση της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ιατροδικαστικής (ECLM) όπως αυτή εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ειδικών Ιατρών (UEMS). Συγκεκριμένα θα πρέπει να εφαρμοστεί ως ελάχιστη διάρκεια ειδικότητας τα 4 έτη, με παράλληλη εφαρμογή του προγράμματος ειδίκευσης όπως αυτό παρουσιάζεται στην ανωτέρω οδηγία. Με αυτό τον τρόπο οι Έλληνες ιατροδικαστές θα είναι επαρκώς εκπαιδευμένοι έτσι ώστε να μπορούν να αντιμετωπίζουν τις αυξημένες ανάγκες της επιστήμης στη χώρα μας. Επιπλέον, σε περίπτωση που σε κάποια στιγμή επιθυμούν να εργαστούν σε κάποια άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μπορούν να το πράξουν με τις ίδιες προϋποθέσεις και τα ίδια εφόδια των υπόλοιπων Ευρωπαίων συναδέλφων τους.  

Ο Πρόεδρος της ΕΙΕ Γρηγόρης Λέων με αφορμή το ανωτέρω θέμα δήλωσε: «Η αύξηση της διάρκειας της ειδικότητας αλλά και η προσαρμογή του προγράμματος ειδίκευσης στα ευρωπαϊκά πρότυπα πρέπει να εφαρμοστεί άμεσα. Τονίζεται ότι το συγκεκριμένο θέμα έχει μηδενικό δημοσιονομικό κόστος. Ελπίζουμε ότι το αρμόδιο Υπουργείο Υγείας σύντομα θα το επιλύσει, ώστε να εναρμονιστεί και η χώρα μας στα ευρωπαϊκά δεδομένα».