Πρώτη προτεραιότητα παρά τη διατήρηση των ελέγχων κεφαλαίου (capital controls) αποτελούν η προμήθεια των φαρμάκων και πρώτων υλών, σύμφωνα με απόφαση του υπουργείου Οικονομικών.

Δεύτερη προτεραιότητα αποτελούν τα υλικά και προϊόντα που σχετίζονται με τη δημόσια υγεία (π.χ. ιατροτεχνολογικά υλικά, αναλώσιμα, ορθοπεδικά κλπ).

Μετά τις απανωτές επιστολές από τη φαρμακοβιομηχανία για δυσχέρειες στις εισαγωγές φαρμάκων και πρώτων υλών εξαιτίας καθυστερήσεων της αρμόδιας επιτροπής του Γενικου΄Λογιστηρίου του Κράτους, η κυβέρνηση αποφάσισε να διευθετήσει το θέμα με νέα απόφαση για τη διαχείριση των ελέγχων κεφαλαίου.

Η φαρμακοβιομηχανία είχε τονίσει τα προβλήματα της τραπεζικής αργίας και των προβλημάτων ρευστότητας στον κλάδο, ζητώντας διευθετήσεις για τη δυνατότητα χρήσης επιταγών και δημιουργίας λογαριασμών στις συστημικές τράπεζες, για όσες εταιρίες δεν διαθέτουν λογαριασμό σε αυτές.

Αντίστοιχα, ο κλάδος του χονδρεμπορίου φαρμάκων, ζήτησε ανάλογες διευθετήσεις και επέκταση των πιστώσεων από τη φαρμακοβιομηχανία λόγω της έλλειψης ρευστότητας, ενώ οι διαμαρτυρίες φαρμακοποιών για ελλείψεις φαρμάκων έδωσαν - όπως φαίνεται - το σήμα, καθώς οι ελλείψεις έχουν αρχίσει να αφορούν φάρμακα για σοβαρές παθήσεις.

Αντίστοιχες επιστολές είχαν στείλει στην ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών και οι σύλλογοι των προμηθευτών των νοσοκομείων, επισημαίνοντας ότι τα αποθέματα των επιχειρήσεων λήγουν περί τα τέλη Ιουλίου.

Σύμφωνα με την απόφαση που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δίνονται αναλυτικές οδηγίες για τα αιτήματα των επιχειρήσεων στις ειδικές επιτροπές των τραπεζών σχετικά με την έγκριση των οικονομικών τους συναλλαγών. Με την απόφαση, ορίζεται η σύσταση Ειδικών Υποεπιτροπών, ανά πιστωτικό ίδρυμα, για την έγκριση συναλλαγών.

Οι υποεπιτροπές έχουν αρμοδιότητα να εξετάζουν και να αξιολογούν αιτήματα επιχειρήσεων που ζητούν:
-εκτέλεση πληρωμών έναντι παραστατικών (π.χ. τιμολόγια, προτιμολόγια, φορτωτικές, κ.λπ.),
-άνοιγμα νέων ενέγγυων πιστώσεων και πιστώσεων σε αναμονή και
-έκδοση νέων εγγυητικών επιστολών, προς το εξωτερικό στο πλαίσιο των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων.

Το ημερήσιο εγκριτικό όριο των Ειδικών Υποεπιτροπών για κάθε τράπεζα ανά εργάσιμη ημέρα ορίζεται:
- Από 0 έως 100.000 ευρώ ανά πελάτη (με μια ή περισσότερες ημερήσιες συναλλαγές) και
- εντός του ορίου ποσού που καθορίζεται και ανακοινώνεται από την Επιτροπή σε κάθε τράπεζα ξεχωριστά.

Οι προτεραιότητες όπως περιγράφονται στην απόφαση ορίζονται ως εξής:
Πρώτη Προτεραιότητα

I. Φάρμακα
II. Καύσιμα, Ενέργεια
III. Τρόφιμα, Ευπαθή προϊόντα
IV. Πρώτες ύλες για παρασκευή βασικών τροφίμων
V. Υλικά Συσκευασίας για όλα τα αγαθά της κατηγορίας προτεραιοποίησης

Δεύτερη Προτεραιότητα

I. Πρώτες ύλες για παρασκευή κατεργασμένων προϊόντων που προορίζονται για εξαγωγή
II. Προϊόντα ή υλικά- μηχανήματα για τη δημιουργία ή παρασκευή προϊόντων ή υποδομών που αποσκοπούν στη δημόσια υγεία, ασφάλεια και κοινωνική πρόνοια
III. Είδη που συνδέονται άμεσα με την λειτουργία και ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού
IV. Εποχικά είδη που αποσκοπούν στη διαφύλαξη του κοινωνικού συμφέροντος όπως, ενδεικτικά, σχολικά είδη

Τρίτη Προτεραιότητα

Λοιπά: Είδη μέσης αναγκαιότητας για τη καθημερινή διαβίωση (ένδυση, υπόδηση, κ.λπ.). Είδη που προάγουν το βιοτικό επίπεδο (ψυχαγωγία, διασκέδαση, κ.λπ.). Λοιπά είδη (είδη πολυτελείας μη απαραίτητα για κάλυψη βασικών αναγκών διαβίωσης, κ.λπ.). Πληρωμή τιμολογίων παροχής υπηρεσιών νομικών, οικονομοτεχνικών συμβούλων, κ.λπ.