Εκτός από τον μετασχηματισμό των δημόσιων δομών ψυχικής υγείας, που προωθεί το υπουργείο Υγείας, μετά και τις πιέσεις που έχουν ασκηθεί από τα προβλήματα των ψυχιατρικών νοσοκομείων που βλέπουν καθημερινά το φως της δημοσιότητας, τώρα, το υπουργείο Υγείας προχωρεί και σε αναμόρφωση του τρόπου κοστολόγησης των υπηρεσιών που παρέχει ο ιδιωτικός τομέας ψυχικής υγείας.

Η ανακοστολόγηση προωθείται, εξαιτίας της πρόθεσης από το επικείμενο νομοσχέδιο, να αναπτυχθούν πρωτοβάθμιες μονάδες ψυχικής υγείας και να προωθηθεί η στέγαση των ασθενών εκτός νοσοκομείων, στην κοινότητα, αλλά και να ληφθεί μέριμνα για την επανένταξή τους στην κοινωνία. 

Στην κατεύθυνση αυτή, ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός, αποφάσισε χθες τη συγκρότηση οκταμελούς άμισθης Ομάδας Εργασίας "για την αξιολόγηση και τον επαναπροσδιορισμό του συστήματος κοστολόγησης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας", αποτελούμενη από τα εξής στελέχη:

  1. Νικόλαο Μνιέστρη, Στέλεχος Μονάδας Οργάνωσης και Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων.
  2. Αθανασία Λύτρα, Προϊσταμένη της Δ/νσης Ψυχικής Υγείας, κλάδου ΠΕ Διοικητικού
  3. Μενέλαο Θεοδωρουλάκη, Κοινωνικό Επιστήμονα, Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Φορέων Ψυχικής Υγείας «ΑΡΓΩ».,
  4. Θωμά Υφαντή, Καθηγητή Ψυχιατρικής, που υπηρετεί στο Γραφείο Υπουργού,
  5. Μαρία Τζιαφέρη - Παπαθανασίου, Διοικητικό Στέλεχος της Εταιρίας Έρευνας – Εκπαίδευσης & Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης «ΣΥΝΘΕΣΗ»,
  6. Ειρήνη Δρούζα, Διοικητικό Στέλεχος στην Ειδική Υπηρεσία «Αρχή Πιστοποίησης & Εξακρίβωσης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων » του Υπουργείου Οικονομίας,
  7. Δημήτρη Χονδρό, Οικονομολόγο, Στέλεχος Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Ψυχικής Υγιεινής (ΕΠΙΨΥ) και
  8. Δημήτριο Γεωργακόπουλο, Διοικητικό Στέλεχος στη Δ/νση Στρατηγικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Υγείας,στο Τμήμα Προγραμμάτων Υγείας & Αντιμετώπισης Ανισοτήτων κλάδου ΠΕ Διοικητικού.

Γραμματέας της Επιτροπής ορίσθηκε η κ. Δρούζα. 
Η λειτουργία της Ομάδας Εργασίας όπως και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου της, θα αποφασισθούν κατά την πρώτη συνεδρίασή της με την παρουσία του Γενικού Γραμματέα του υπουργείου.