Ομάδα εργασίας ευρωπαίων εμπειρογνωμόνων με εξειδικευμένες γνώσεις στα εμβόλια, τα λοιμώδη νοσήματα κλπ, στο πλαίσιο της παγκόσμιας προσπάθειας αντιμετώπισης του ιού Ζίκα συνέστησε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA). Η ομάδα αυτή θα παρέχει συμβουλές για επιστημονικά και ρυθμιστικά θέματα σχετικά με την έρευνα και ανάπτυξη φαρμάκων ή εμβολίων κατά του ιού.

Η task force του EMA ιδρύθηκε μετά τη δήλωση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.) ότι ο ιός Ζίκα αποτελεί παγκόσμια απειλή Δημόσιας Υγείας.

Για την ώρα, δεν υπάρχουν εμβόλια ή φάρμακα κατά του ιού, ούτε κάν σε επίπεδο κλινικών μελετών.

Με το δεδομένο αυτό, ο ΕΜΑ καλεί τη φαρμακευτική βιομηχανία να έρθει σε επαφή μαζί του, εφόσον διαθέτει προτάσεις έρευνας κατά του ιού, ενώ ο ίδιος ο Οργανισμός σχεδιάζει να έρθει σε επαφή με εταιρίες που ήδη σχεδιάζουν να ασχοληθούν με τον ιό, προκειμένου να τους προσφέρει επιστημονικές και ρυθμιστικές συμβουλές. Ο EMA δηλώνει πως θα αξιολογεί κάθε νέο πληροφοριακό στοιχείο σε ετήσια βάση, προκειμένου να υποστηρίξει την αντίδραση στην διευρυνόμενη κρίση δημόσιας υγείας.

Παράλληλα ο ΕΜΑ συνεργάζεται στενά με τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς, όπως η Κομισιόν και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC), αλλά και διεθνείς εταίρους, όπως ο Π.Ο.Υ. και διεθνείς ρυθμιστικές αρχές από τις πληγείσες χώρες.

Υποστηρικτικοί μηχανισμοί
Σύμφωνα με τον ΕΜΑ, υπάρχουν ήδη αρκετοί υποστηρικτικοί μηχανισμοί για την επιτάχυνση της έρευνας και ανάπτυξης φαρμάκων και εμβολίων στο πλαίσιο μιας αναδυόμενης ιογενούς νόσου, όπως ο ιός Ζίκα.

Οι εταιρείες μπορούν να ζητούν επιστημονικές συμβουλές από τον EMA για τις κατάλληλες δοκιμές και μελέτες που απαιτούνται για την ανάπτυξη των προϊόντων τους. Έγκαιρη και τακτική επαφή με τον Οργανισμό μπορεί να επιταχύνει σημαντικά την ανάπτυξη φαρμάκων.

Η Ευρωπαϊκή διαδικασία του άρθρου 58 παρέχει επίσης την ευκαιρία για επιστημονική γνώμη σε θεραπείες που προορίζονται για χρήση κυρίως εκτός ΕΕ, σε ταυτόχρονη συνεργασία με τον Π.Ο.Υ. και εμπειρογνώμονες από τις χώρες αυτές.