Ελέγχους σε διαγνωστικά κέντρα, εργαστήρια και ιδιωτικά ιατρεία ετοιμάζονται να ξεκινήσουν άμεσα οι ιατρικοί σύλλογοι της χώρας με ειδικά κλιμάκια που θα στελεχώνονται και από μηχανικούς, προκειμένου να πιστοποιήσουν ότι οι μονάδες πρωτοβάθμιας υγείας που έχουν αδειοδοτηθεί από αυτούς, πράγματι πληρούν τις προϋποθέσεις που απαιτεί η νομοθεσία.

Μετά την εγκύκλιο του γενικού γραμματέα Υγείας Πέτρου Γιαννουλάτου για εφαρμογή του προεδρικού διατάγματος 84/2001 χωρίς άλλη παράταση, η αγορά εμφανίζεται σύμφωνη υπογραμμίζοντας ότι τουλάχιστον το 95% των διαγνωστικών κέντρων έχει ήδη προσαρμοστεί, όπως επίσης και το 70% των ιδιωτικών ιατρείων.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Ιδιωτικών Φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας κ. Ευ. Σπανό, δεν πρόκειται να υπάρξει πρόβλημα στην αγορά καθώς το 95% των διαγνωστικών κέντρων έχουν ήδη προσαρμοστεί στις απαιτήσεις του προεδρικού διατάγματος από καιρό και επιπλέον έχει ήδη λάβει όλες τις βεβαιώσεις καλής λειτουργίας που χρειάζονται από τους τοπικούς ιατρικούς συλλόγους, μετά την μεταφορά της αρμοδιότητας από τις περιφέρειες στους ιατρικούς και οδοντιατρικούς συλλόγους.

Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι τα περισσότερα διαγνωστικά κέντρα διαθέτουν όχι μόνο τις παραπάνω απαιτούμενες άδειες, αλλά επιπλέον έχουν συνάψει συμβάσεις και με τον ΕΟΠΥΥ, βάσει των οποίων καλύπτεται πάνω από το 45% του κύκλου εργασιών των κέντρων.

Παρατήρησε ότι το πρόβλημα που υπήρξε κατά τη διαδικασία της αδειοδότησης με τις απαιτούμενες προδιαγραφές, ήταν ότι δεν συνεδρίαζαν οι αρμόδιες επιτροπές προκειμένου να χορηγηθούν οι σχετικές άδειες, όμως  ένα εξώδικο ήταν αρκετό. Με την κοινοποίησή του, έγιναν οι απαραίτητες συνεδριάσεις και χορηγήθηκαν οι προβλεπόμενες από τη νομοθεσία, άδειες.

Αντίστοιχα, ο πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου Ιατρικών Διαγνωστικών Κέντρων (ΠΑ.Σ.Ι.ΔΙ.Κ) κ. Γιώργος Βουγιούκας, σημείωσε πως πράγματι, είναι αρκετά τα χρόνια που έχει λήξει η περίοδος προσαρμογής και για το λόγο αυτό, εντός της εβδομάδας ο Σύνδεσμος θα στείλει ειδοποίηση στα μέλη του για την σχετική υποχρέωσή τους, προειδοποιώντας για την έναρξη των ελέγχων. 

Μάλιστα συμφώνησε με την πρόθεση του υπουργείου να εφαρμοστεί η νομοθεσία, προκειμένου να υπάρχουν ενιαίες προδιαγραφές λειτουργίας στην αγορά, ώστε να μην υπάρχουν εργαστήρια "δύο ταχυτήτων" και όλοι οι ασθενείς να καλύπτονται με ενιαίο τρόπο.

Από την πλευρά των γιατρών, η πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών και πρόεδρος της ΕΝΙ-ΕΟΠΥΥ κ. Άννα Μαστοράκου, επισήμανε ότι τα ιατρεία που δεν έχουν προσαρμοστεί στις απαιτήσεις του σχετικού προεδρικού διατάγματος δεν είναι πολλά. Υπολογίζονται περίπου στο 30% σε ολόκληρη τη χώρα και αφορούν κυρίως ιατρεία που είχαν αδειοδοτηθεί πριν το 2001, οπότε θεσμοθετήθηκε το συγκεκριμένο προεδρικό διάταγμα. Οι προδιαγραφές που απαιτούνται σχετίζονται με το μέγεθος των ιατρείων, την ύπαρξη αίθουσας αναμονής, την αδειοδότηση των ειδικών μηχανημάτων που ενδεχομένως χρειάζονται για την λειτουργία του ιατρείου, την πιστοποίησή τους με σήμα CE (που σημαίνει ότι πληροί τις προδιαγραφές της Ε.Ε.).

Όπως σημείωσε η πρόεδρος, η σχετική εγκύκλιος δεν έχει ακόμη κοινοποιηθεί στους ιατρικούς συλλόγους, (εστάλη μόνο στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, από τον οποίο θα κοινοποιηθεί στη συνέχεια στους τοπικούς ιατρικούς συλλόγους).

Εντούτοις, επειδή το θέμα έγινε γνωστό,  ήδη οι σύλλογοι προετοιμάζονται για την εφαρμογή της εγκυκλίου, βάσει της οποίας θα συγκροτήσουν τα απαραίτητα κλιμάκια -με τη συμμετοχή μηχανικού που θα πιστοποιεί την τήρηση των προδιαγραφών- και θα ξεκινήσουν τους ελέγχους.