Το κλιμάκιο αποτελείται από ψυχολόγο και δυο κοινωνικούς λειτουργούς. Θα συνδράμει στην προσπάθεια ψυχολογικής ανάτασης και υποστήριξης πολιτών και θα παρέχει κάθε δυνατή βοήθεια σε άτομα που έχουν άμεση ανάγκη. 

Επίσης, ένα δεύτερο κλιμάκιο, αποτελούμενο από δύο γιατρούς, μεταβαίνει ως επιστημονικό προσωπικό πρόληψης και ελέγχου στο νησί της Κω. Στο ακριτικό νησί παρατηρήθηκαν περιπτώσεις νοσημάτων στους παράτυπους μετανάστες, οι οποίοι βρίσκονται φιλοξενούμενοι στις δομές του και διαβιούν σε δύσκολες συνθήκες εξαιτίας του υπεράριθμού τους.