Εγκαταλείπονται οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις του συστήματος υγείας, όπως η εισαγωγή θεραπευτικών πρωτοκόλλων, τα μητρώα ασθενών, αξιολόγηση τεχνολογίας υγείας κλπ.

Τη θέση τους παίρνουν τα rebate και τα διπλά clawback, υπονομεύοντας τον φαρμακευτικό κλάδο της χώρας, πλήττοντας έτσι το δεύτερο σημαντικότερο εξαγωγικό κλάδο της Ελλάδας και θέτοντας σε κίνδυνο με τον τρόπο αυτό, χιλιάδες θέσεις εργασίας.

Την επισήμανση αυτή έκανε η Ευρωβουλευτής Εύα Καϊλή με ερώτησή της προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σημειώνοντας πως αντί να προχωρήσει η καθιέρωση μέτρων που θα καθιστούσαν βιώσιμο το σύστημα υγείας και θα απέφεραν έσοδα, η ελληνική κυβέρνηση αποφάσισε να προχωρήσει σε οριζόντιες περικοπές στις δαπάνες, που αθροιστικά έφθασαν το 61%.

Στην ερώτησή της η κ. Καϊλή τόνισε πως ταυτόχρονα, προκειμένου να αντιμετωπίσει μια γενικά ανελαστική ζήτηση φαρμάκων, η κυβέρνηση προτίμησε να επιβάλει δύο διαφορετικούς μηχανισμούς ανάκτησης (clawback) και πολλαπλές υποχρεωτικές εκπτώσεις (rebates) στον φαρμακευτικό κλάδο της χώρας, με αποτέλεσμα να υπονομεύσει τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των ελληνικών φαρμακευτικών προϊόντων, τα οποία αποτελούν το δεύτερο πιο σημαντικό εξαγώγιμο προϊόν της χώρας, και επίσης να πλήξει την προοπτική βιωσιμότητας του κλάδου, θέτοντας έτσι σε κίνδυνο χιλιάδες θέσεις εργασίας.

Με τα δεδομένα αυτά, η ευρωβουλευτής ζήτησε έγγραφη απάντηση της Κομισιόν, στα παρακάτω ερωτήματά της:
1. Εάν αυτή η διπλή ανάκτηση (εξωνοσοκομειακό και νοσοκομειακό clawback), συνοδευόμενη από πολλαπλές υποχρεωτικές εκπτώσεις, εφαρμόζεται στον φαρμακευτικό κλάδο κάποιας άλλης χώρας εντός της ΕΕ;
2. Εάν είναι συμβατή με τους κανονισμούς περί ανταγωνισμού της εσωτερικής αγοράς;
3. Εάν ήταν απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης να εγκαταλειφθούν οι μεταρρυθμίσεις του συστήματος υγείας και να επιβληθεί αντί αυτών, ο επιζήμιος μηχανισμός διπλής ανάκτησης ή πρόκειται για μέτρο που επιβλήθηκε από την Τρόικα;