Η σταδιακή προετοιμασία της χώρας μας στην εφαρμογή του νέου κανονισμού της Ε.Ε. για την προστασία του πληθυσμού από τα πλαστά φάρμακα που τέθηκε σε ισχύ στις 9 Φεβρουαρίου, έχει ήδη ξεκινήσει, παρότι ο κανονισμός προβλέπει προσαρμογή των κρατών - μελών τρία χρόνια αργότερα, δηλαδή το 2019, και κατ΄ εξαίρεση η Ελλάδα, Ιταλία και Βέλγιο έχουν τρία επιπλέον χρόνια για να ενταχθούν στο ενιαίο κοινοτικό σύστημα το οποίο στο μεταξύ θα έχει δημιουργηθεί.

Ο νέος κανονισμός (σχετικό ρεπορτάζ του Healthmag, εδώ) αφορά το σύνολο των φαρμάκων που κυκλοφορούν, συμπεριλαμβανομένων των μη συνταγογραφουμένων φαρμάκων, αλλά και άλλων προϊόντων υγείας εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο για την προστασία του πληθυσμού.

Κομβικό σημείο για την εφαρμογή του κανονισμού, αποτελεί η δημιουργία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Πιστοποίησης Γνησιότητας Φαρμάκων / (European Medicines Verification Organization ΕMVO) και του εθνικού αποθετηρίου, του σημείου δηλαδή όπου θα συλλέγονται όλα τα στοιχεία πιστοποίησης των φαρμάκων που κυκλοφορούν καθώς το σύστημα θα ανιχνεύει τα φάρμακα από το σημείο παραγωγής τους, μέχρι τον τελικό καταναλωτή.

Στη χώρα μας, το πρόβλημα των πλαστών φαρμάκων ξεπεράστηκε εδώ και 30 περίπου χρόνια με την εφαρμογή της ταινίας γνησιότητας, όμως ήρθε η ώρα το σύστημα αυτό να μετεξελιχθεί και να προσαρμοστεί στα ευρωπαϊκά δεδομένα, υπό τις πιέσεις των ιντερνετικών συναλλαγών και στην αγορά φαρμάκων, παρότι οι συναλλαγές αυτές δεν επιτρέπονται στη χώρα μας (οι αγορές από τα ηλεκτρονικά φαρμακεία αφορούν μόνο καλλυντικά και παραφάρμακα και προϋποθέτουν την ύπαρξη πραγματικού φαρμακείου).

Δεδομένου ότι η Ελλάδα είναι μικρή χώρα, ο κανονισμός δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας ενιαίου αποθετηρίου Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Γνησιότητας Φαρμάκων (NMVO) μαζί με κάποια άλλη χώρα και τώρα οι σκέψεις στρέφονται προς την Κύπρο, με την οποία θα μπορούσε να δημιουργηθεί ένας ενιαίος φορέας.

Ο κάθε NMVO αποτελεί μη κερδοσκοπικό φορέα του οποίου η λειτουργία ανατίθεται στους παρασκευαστές, όμως τελεί υπό την εποπτεία του τοπικού Οργανισμού Φαρμάκων της κάθε χώρας.

Η πρώτη κίνηση λοιπόν, είναι η συνεννόηση των δύο χωρών για το ενδεχόμενο λειτουργίας από κοινού ενός NMVO μεταξύ Ελλάδας - Κύπρου, ενόσω διερευνώνται και οι υπόλοιπες προϋποθέσεις προσαρμογής, που περιλαμβάνουν τη διαχείριση των στοιχείων, της ασφάλειάς τους και την προστασία των προσωπικών δεδομένων των ασθενών,  για τη διασφάλιση του απορρήτου των στοιχείων της υγείας του. (σχετικό άρθρο του Healthmag, εδώ).

Για τη διασφάλιση όλων των παραπάνω, τόσο οι φορείς της φαρμακευτικής βιομηχανίας (ΣΦΕΕ και ΠΕΦ), όσο και ο ΕΟΦ, προσανατολίζονται στην συγκρότηση σχετικών επιτροπών, οι οποίες θα συνεργάζονται για την προώθηση των θεμάτων, μέχρι την οριστικοποίηση του τρόπου εφαρμογής του κανονισμού, στη χώρα.