Σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία  και της Πνευμονολογικής Κλινικής του Θριασίου Νοσοκομείου, προκαλεί η μεγάλη έλλειψη ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Η Κλινική διαθέτει 30 κρεβάτια, με πληρότητα που ξεπερνάει το 100%. Ήδη στις τελευταίες γενικές εφημερίες, οι εισαγωγές κυμαίνονταν από 30 έως 55 ασθενείς. Στην κλινική σήμερα υπηρετούν τέσσερις μόνο ειδικευμένοι γιατροί (συμπεριλαμβανομένου και του διευθυντή), ενώ λείπουν και δύο τουλάχιστον νοσηλευτές, με αποτέλεσμα η εντατικοποίηση να αυξάνεται ταυτόχρονα με τα δεκάδες χρωστούμενα ρεπό.

Ήδη το πρόβλημα έγινε αντιληπτό από τη διοίκηση του νοσοκομείου, και μειώθηκε η διάρκεια της εφημερίας της κλινικής στις 12 από τις 24 ώρες.
Παρόμοια έλλειψη προσωπικού αντιμετωπίζουν και άλλες κλινικές του Θριασίου νοσοκομείου, όπως η Αιμοδοσία (που εξακολουθεί να λειτουργεί χωρίς διευθυντή, με μόνο δύο μόνιμους ειδικευμένους γιατρούς), οι Παθολογικές κλινικές, η ΦΙΑΠ, η ΩΡΛ, η Ορθοπεδική, η Καρδιολογική κλινική αλλά και οι Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (στη Γενική ΜΕΘ λείπουν δύο τουλάχιστον ειδικευμένοι γιατροί, και λόγω και των συχνών βλαβών των μηχανημάτων, λειτουργούν τα επτά από τα οκτώ κρεβάτια)

Οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου, επισημαίνουν ότι η Κυβέρνηση δεν προσλαμβάνει το αναγκαίο μόνιμο προσωπικό, παρά τις εξαγγελίες, ενώ ταυτόχρονα έχει μεταφέρει με τροπολογία που ψηφίστηκε, μέρος της ευθύνης χρηματοδότησης στους Δήμους και τις Περιφέρειες, και μέσω αυτών, στις πλάτες των νοικοκυριών. 

Τονίζουν, ότι με την εφαρμογή της τροπολογίας, θα μεγαλώσει η διαφοροποίηση των δημόσιων μονάδων υγείας, ανάλογα με την οικονομική κατάσταση του αντίστοιχου Δήμου και Περιφέρειας και το κυριότερο, ανοίγουν το δρόμο για την πλήρη εφαρμογή του "Καλλικράτη" που προβλέπει ότι η ευθύνη για τα δημόσια νοσοκομεία θα περάσει στις Περιφέρειες και για τα κέντρα υγείας στους Δήμους.

Σε συνδυασμό με προηγούμενη τροπολογία  που προβλέπει μέρος των δεδουλευμένων να πληρώνονται από τα έσοδα των δημόσιων μονάδων υγείας, απαλλάσσεται ακόμα περισσότερο ο κρατικός προϋπολογισμός από την υποχρέωση για χρηματοδότηση των μονάδων υγείας.

Καταλήγοντας, οι εργαζόμενοι επισημαίνουν πως "αποδεικνύεται, για άλλη μια φορά, ότι η πολιτική υποβάθμισης και εμπορευματοποίησης των δημόσιων μονάδων υγείας οδηγεί στην ενίσχυση της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων, λόγω της "εξοικονόμησης" κρατικών κονδυλίων για νέες επιδοτήσεις αλλά και στην εξασφάλιση νέας "πελατείας" για την επέκταση της επιχειρηματικής δράσης στην υγεία".