Στον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο ανατίθεται η αρμοδιότητα της πιστοποίησης της νόμιμης λειτουργίας των ηλεκτρονικών φαρμακείων της χώρας.

Τη σχετική υπουργική απόφαση υπέγραψαν ο υπουργός  Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Γιώργος Σταθάκης  και ο υπουργός Υγείας, Ανδρέας Ξανθός.

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας, με σκοπό τη δημιουργία ενός ορθού πλαισίου για την προάσπιση της δημόσιας υγείας, οι δύο υπουργοί υπέγραψαν την απόφαση με την οποία ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος (ΠΦΣ) ορίζεται ως αρμόδια αρχή για την πιστοποίηση της νόμιμης λειτουργίας των ηλεκτρονικών φαρμακείων στη χώρα μας.

Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), δικαίωμα έναρξης λειτουργίας ηλεκτρονικού καταστήματος  έχουν αποκλειστικά τα φαρμακεία που λειτουργούν νόμιμα στην επικράτεια.  

Για την εφαρμογή της, ο ΠΦΣ  θα δημιουργήσει ιστοσελίδα με σκοπό την ενημέρωση των ενδιαφερομένων, την υποβολή αιτήσεων προκειμένου να τους χορηγηθεί η προβλεπόμενη πιστοποίηση (κοινό λογότυπο) και τη δημοσιοποίηση του καταλόγου των πιστοποιημένων ηλεκτρονικών καταστημάτων φαρμακείων.