Απλήρωτοι για μήνες εξυπηρετούν τους ασθενείς οι γιατροί του ΕΟΠΥΥ, διατηρώντας το αίσθημα ευθύνης που απαιτούν οι κρίσιμες ώρες που βιώνει η πατρίδα μας, χωρίς όμως να έχουν επαρκή διασφάλιση της νομιμότητας για παράταση της σύμβασης τους με τον Οργανισμό.

Η σχετική υπουργική απόφαση δεν έχει ακόμη εκδοθεί, ενώ οι γιατροί του Οργανισμού έχουν χρηματοδοτήσει τα τελευταία χρόνια την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας με περισσότερα από 1,5 δις ευρώ από την τσέπη τους.

Ληξιπρόθεσμες οφειλές που εκκρεμούν από το 2011, απλήρωτες οφειλές του 10% των επισκέψεων από το 2012, τρέχουσες αμοιβές που δεν δρομολογούνται, έχουν φέρει τους ιατρούς του ΕΟΠΥΥ σε οριακά σημεία ρευστότητας. Πολλαπλά κουρέματα, clawback rebate στις ιατρικές πράξεις και εργαστηριακές εξετάσεις έχουν καταστήσει πρακτικά ζημιογόνα την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων μέσω της σύμβασης.
Και ενώ το 90% των ασφαλισμένων εξυπηρετούνται μέσω των συμβεβλημένων ιατρών, διαπιστώνεται αξιοσημείωτη «αμνησία» όσον αφορά τις συμβατικές υποχρεώσεις του Οργανισμού προς τους ιδιώτες ιατρούς, απαξιώνοντας τη συμβολή τους και τη διασφάλιση ποιότητας στην παροχή υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ).

Η κατάσταση αυτή δεν είναι δυνατόν να συνεχισθεί άλλο, τα όρια αντοχής των ιατρών του ΕΟΠΥΥ έχουν εξαντληθεί προ πολλού. Λόγω των capital controls οι προμηθευτές απαιτούν άμεσα την πληρωμή όλων των αναλωσίμων. Κατόπιν αυτού η εξυπηρέτηση των πολιτών από τον ιδιωτικό τομέα της υγείας είναι σχεδόν αδύνατη με αποκλειστική ευθύνη του ΕΟΠΥΥ. Η πολιτεία πρέπει να αναλάβει πλήρως τις ευθύνες της για τις σοβαρές παραλείψεις της στις επερχόμενες δυσλειτουργίες της ΠΦΥ.

Σαν να μην έφταναν όλα αυτά ο ΕΟΠΥΥ απειλεί με διακοπή της σύμβασης σε όσους λόγω ανωτέρας βίας προχωρήσουν σε επίσχεση παροχής υπηρεσιών προς τον ΕΟΠΥΥ

Επιστρέφουμε την απειλή και προειδοποιούμε τον ΕΟΠΥΥ ότι τα περιθώρια έχουν εξαντληθεί και μια καθολική επίσχεση παροχής υπηρεσιών είναι πλέον μονόδρομος για το σύνολο του ιατρικού κόσμου.