Ημερίδα Επιμόρφωσης και Εκπαίδευσης Φαρμακοποιών διοργανώνει η Ελληνική Φαρμακευτική Εταιρεία στις 17 Απριλίου 2016  στην Αθήνα, με αφορμή την ανάγκη συνεχούς εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των φαρμακοποιών με βάση τις επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις στον χώρο των φαρμάκων, αλλά και τις αλλαγές στην άσκηση του φαρμακευτικού λειτουργήματος.

Στόχος είναι η ενεργός συμμετοχή του φαρμακοποιού στην παροχή υπηρεσιών υγείας.

Στα θέματα που θα συζητηθούν, περιλαμβάνονται ο ρόλος του φαρμακοποιού με βάση τις σύγχρονες αντιλήψεις της πρωτοβάθμιας φροντίδας στις συνθήκες και ανάγκες του νέου οικονομικού περιβάλλοντος, οι επιχειρησιακές απαιτήσεις ώστε το μέσο φαρμακείο να γίνει οργανικό τμήμα στη φροντίδα υγείας, η επικοινωνία με τον ασθενή από τη σκοπιά της φαρμακευτικής φροντίδας, η χρυσή τομή μεταξύ των επαγγελματικών δεξιοτήτων και της επιστημονικής γνώσης του φαρμακοποιού, το φάρμακο ως προϊόν υψηλής τεχνολογίας από το ερευνητικό εργαστήριο στο φαρμακείο. 

Για τα "εργαλεία" επιμόρφωσης των φαρμακοποιών με βάση το ευρωπαϊκό περιβάλλον και τις ευρωπαϊκές πλατφόρμες εκπαίδευσης θα μιλήσει ο, Καθ. Φαρμακευτικής Τεχνολογίας και Νανοτεχνολογίας και πρόεδρος της ΕΦΕ Κωνσταντίνος Δεμέτζος, ενώ οι εργασίες της ημερίδας θα ολοκληρωθούν με συνεδρία - στρογγυλό τραπέζι  που θα εστιάσει στην δια βίου εκπαίδευση των φαρμακοποιών και στη διερεύνηση των απαιτήσεων για την αξιοποίηση ενός ανεκμετάλλευτου επιστημονικού δυναμικού. Ταυτόχρονα θα παρουσιαστούν τα συμπεράσματα διερεύνησης που έγινε, σε ότι αφορά τις επιμορφωτικές ανάγκες και τους τομείς ενδιαφερόντων των φαρμακοποιών  όλων των κλάδων, στο επίπεδο της συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης δεξιοτήτων (continuing professional development), που έχει αναρτήσει η ΕΦΕ στην ιστοσελίδα της.

Η «Ημερίδα Επιμόρφωσης & Εκπαίδευσης Φαρμακοποιών» που είναι εγκεκριμένη από τον ΕΟΦ και τον ΣΦΕΕ, θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια του «ΔΥΟ Forum» και θα λάβει χώρα στις εγκαταστάσεις του Metropolitan Expo.