Η αυξανόμενη συχνότητα των αυτιστικών διαταραχών, που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια, προκαλεί προβληματισμό και ανησυχία. Την ίδια ώρα παρατηρούνται δυσκολίες στην έγκαιρη διάγνωση του αυτισμού.

Μέχρι σήμερα η διάγνωση του αυτισμού ήταν λίγο ως πολύ τυχαία και οπωσδήποτε ερχόταν με μεγάλη καθυστέρηση, βασισμένη κυρίως στην έλλειψη επικοινωνίας με αυτά τα παιδιά. Το μεγάλο κενό έρχεται να καλύψει μια νέα πρωτοποριακή αναπτυξιακή δοκιμασία, με ελληνική υπογραφή. Σχεδιάστηκε από ομάδα ειδικών της Μονάδας Αναπτυξιακής Παιδιατρικής της Β’ Παιδιατρικής Κλινικής του νοσοκομείου Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» με επικεφαλής την αναπληρώτρια καθηγήτρια αναπτυξιακής παιδιατρικής, κα Λωρέττα Θωμαϊδου.

Η πρότυπη Αναπτυξιακή Δοκιμασία Ανίχνευσης Διαταραχών Επικοινωνίας «παĩς», όπως ονομάστηκε, απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας από 18 μηνών έως και 4 ετών, τα οποία δεν έχουν τις αναμενόμενες για την ηλικία τους επικοινωνιακές δεξιότητες ή καθυστερούν να μιλήσουν. 

Οι λόγοι για τους οποίους δημιουργήθηκε η δοκιμασία «παĩς», σύμφωνα με τους ειδικούς, είναι:

- Η αυξανόμενη συχνότητα των αυτιστικών διαταραχών. Την τελευταία δεκαετία στις ΗΠΑ έχει αυξηθεί σημαντικά ο αριθμός των αυτιστικών παιδιών, που απευθύνονται σε κρατικές υπηρεσίες, ενώ πρόσφατες μελέτες υπολογίζουν τη συχνότητά τους σε 1 στα 100 παιδιά. Αυτό σημαίνει ότι οι διαταραχές αυτιστικού φάσματος δεν είναι σπάνιες. Αντίθετα είναι πιο συχνές από πολλά άλλα παιδιατρικά νοσήματα όπως π.χ. ο σακχαρώδης διαβήτης ή το σύνδρομο down, γεγονός που  τις καθιστά πιεστικό πρόβλημα δημόσιας υγείας.

- Ο δεύτερος λόγος για τη δημιουργία της δοκιμασίας «παĩς» είναι η έλλειψη σταθμισμένων δοκιμασιών πρώιμης ανίχνευσης διαταραχών αυτιστικού φάσματος στη χώρα μας, που δυσκολεύει την έγκαιρη διάγνωσή τους.

- Ο τρίτος λόγος, που καθιστά τη δοκιμασία «παĩς» χρήσιμη, είναι η αναγκαιότητα προληπτικού ελέγχου σε μικρές ηλικίες, καθώς υπάρχουν τεκμηριωμένες ενδείξεις ότι η πρώιμη αναγνώριση και θεραπευτική παρέμβαση οδηγούν σε πλήρη αποκατάσταση το 30% - 40% των παιδιών με διαταραχές αυτιστικού φάσματος.

Η πρωτοποριακή δοκιμασία θα γίνεται από παιδιάτρους και ειδικούς θεραπευτές, μετά από εκπαίδευσή τους, που θα γίνεται στη Μονάδα Αναπτυξιακής Παιδιατρικής στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού».

Όπως εξηγεί η κα Λωρέττα Θωμαϊδου: «Η δοκιμασία πρόκειται να αποτελέσει ένα χρήσιμο βοήθημα για την έγκαιρη διάγνωση των διαταραχών αυτιστικού φάσματος σε παιδιά μικρής ηλικίας στη χώρα μας, εξασφαλίζοντας μεγάλο όφελος για την καλύτερη πορεία αυτών των παιδιών» ανέφερε η κα Λωρέττα Θωμαϊδου.

Ποια είναι η προγνωστική αξία της δοκιμασίας «παĩς»

Όταν ένα παιδί έχει ανιχνευθεί από τη δοκιμασία ότι εμφανίζει διαταραχές επικοινωνίας αυτιστικού φάσματος, η πιθανότητα να είναι πράγματι έτσι είναι 93.5%. Αντίθετα η πιθανότητα ένα παιδί να εμφανίζει διαταραχές επικοινωνίας αυτιστικού φάσματος, όταν δεν έχει ανιχνευθεί θετικά από τη δοκιμασία, είναι μόλις 3.1%. Αυτό σημαίνει ότι είναι σχεδόν 30 φορές μεγαλύτερη η πιθανότητα ένα παιδί να έχει ανιχνευθεί θετικά παρά αρνητικά, με αποτέλεσμα να μην ανησυχεί άδικα τους γονείς, χωρίς να υπάρχει λόγος.

Η πρωτοτυπία της δοκιμασίας «παĩς» έγκειται: στην καινοτομία της δομής της, στη βαθμολόγησή της ταυτόχρονα από πολλαπλές πηγές και στο γεγονός ότι λαμβάνει υπόψη και την ηλικία του εξεταζόμενου παιδιού, καθώς είναι γνωστό ότι η ηλικία αποτελεί "συγχυτικό" παράγοντα στη διάγνωση των διαταραχών επικοινωνίας στα μικρά παιδιά. 

Η Πρότυπη Αναπτυξιακή Δοκιμασία Ανίχνευσης Διαταραχών Επικοινωνίας «παĩς» αποτελείται από τρία τμήματα:

Α. Ειδικό ερωτηματολόγιο που απευθύνεται στους γονείς και συμπληρώνεται από τους ίδιους.

Β. Επιλεγμένες ερωτήσεις που θέτει στους γονείς ο εξεταστής με συγκεκριμένο τρόπο και

Γ. Πρακτική δοκιμασία την οποία χορηγεί ο εξεταστής στο παιδί.

Το τελικό αποτέλεσμα προκύπτει από μια σύνθετη εξίσωση, που λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα και των τριών τμημάτων της Αναπτυξιακής Δοκιμασίας Επικοινωνίας «παĩς», καθώς και τη χρονολογική ηλικία του εξεταζόμενου παιδιού.

Περισσότερες πληροφορίες την ιστοσελίδα της Μονάδας:http://developunit.gr/ ή στα τηλ: 213 2009198 και 2132009186