Ένα σύστημα τιμολόγησης που οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε αποσύρσεις παλαιών, δοκιμασμένων και φθηνών φαρμάκων σε όφελος νέων ακριβότερων θεραπειών που θα αποβούν σε βάρος των ασφαλιστικών ταμείων και των ασθενών, προωθείται προς εφαρμογή, με τη θεσμοθέτηση από πλευράς Κυβέρνησης και με τις ευλογίες της Τρόικας.

Ο νέος τρόπος τιμολόγησης που ετοιμάζεται, είναι παράνομος και δεν εφαρμόζεται πουθενά, σε καμία χώρα της Ευρώπης, ακριβώς γιατί δημιουργεί στρεβλώσεις στην αγορά, χωρίς να εξυπηρετεί το σύστημα περίθαλψης.

Κύκλοι της ελληνικής φαρμακευτικής βιομηχανίας εκφράζουν την απορία τους, πώς είναι δυνατόν θεσμικοί και άλλοι φορείς να υποστηρίζουν έναν τέτοιο τρόπο τιμολόγησης, που πλήττει σαφώς την ελληνική παραγωγή. Οι ίδιοι κύκλοι επισημαίνουν ότι "το ισχύον σύστημα τιμολόγησης με τον μέσο όρο των 3 φθηνότερων χωρών για τα εκτός πατέντου φάρμακα και τα γενόσημα, οδηγεί σε στρέβλωση της αγοράς, σε ανακατανομή των μεριδίων υπέρ των ακριβότερων θεραπειών καθώς και σε περαιτέρω επιβάρυνση των ασθενών". 

Παράλληλα, τονίζουν, ότι "αυτό το στρεβλό σύστημα των επιλεκτικών μειώσεων είναι αυτό που υποστηρίζουν και οι Θεσμοί εις βάρος των ελληνικών συμφερόντων". 

Με δεδομένα τα παραπάνω, παράγοντες της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας, ζητούν από την Κυβέρνηση "να λάβει υπόψη της τα ανωτέρω και να μην προβεί σε καμία αλλαγή τιμών των παλαιών φαρμάκων μέχρις ότου να υπάρξει συνολική διαβούλευση και νομική γνωμοδότηση για το παράτυπο ή όχι του σημερινού πλαισίου".

Σημειώνουμε ότι σε εφαρμογή των μνημονιακών υποχρεώσεων της χώρας, προβλέπεται η έκδοση Δελτίων Τιμών Φαρμάκων που περιλαμβάνει τη γενική ανακοστολόγηση των φαρμάκων, στη βάση της απώλειας της προστασίας των δεδομένων (data protection) από τα πρωτότυπα σκευάσματα που κυκλοφορούν στην αγορά, ανά εξάμηνο.

Έτσι, τα φάρμακα που χάνουν την προστασία της τιμής με την απώλεια της προστασίας των δεδομένων τους (data protection), υφίστανται μείωση της τάξης του 50% της αρχικής τιμής, ή τιμολογούνται στο μέσο όρο των τριών φθηνότερων τιμών της Ευρώπης, όποια τιμή είναι χαμηλότερη. Στη συνέχεια τα γενόσημα που κυκλοφορούν στην αγορά, παίρνουν τιμή στο 65% της τιμής του φαρμάκου αναφοράς.

Το μέτρο αυτό, αναμένεται να εφαρμοστεί σε συνδυασμό με την άρση της ελάχιστης τιμής κάτω από την οποία δεν υπολογίζονται μειώσεις, η οποία κλιμακωτά ως το τέλος του 2017, φθάνει το 1 ευρώ.

Στην πράξη, οι υπηρεσίες του ΕΟΦ διαπίστωσαν ότι χρειάζονται διευκρινίσεις για τον τρόπο υπολογισμού των νέων τιμών, με αποτέλεσμα να αναμένεται υπουργική απόφαση, που σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, δεν πρόκειται να είναι έτοιμη πριν τα μέσα της επόμενης εβδομάδας.

Εντούτοις, η εφαρμογή συνδυαστικά όλων των μέτρων περιστολής της φαρμακευτικής δαπάνης, (rebate, clawback εξωνοσοκομειακής και νοσοκομειακής δαπάνης, κλειστοί προϋπολογισμοί στον ΕΟΠΥΥ και τα νοσοκομεία), μαζί με τις δραματικές μειώσεις των τιμών που σε κάποιες περιπτώσεις φτάνουν ακόμη και το 50%, έχουν δημιουργήσει ένα ασφυκτικό κλίμα στις ελληνικές παραγωγικές επιχειρήσεις, οι οποίες υφίστανται τρομακτικούς κλυδωνισμούς και αδυνατούν πλέον να ανταπεξέλθουν στα λειτουργικά τους κόστη, δεδομένου ότι απασχολούν υψηλά καταρτισμένο επιστημονικό δυναμικό, διατηρούν τμήματα έρευνας για την ανάπτυξη των προϊόντων τους και έχουν προχωρήσει την τελευταία δεκαετία (ως το 2012) σε επενδύσεις έρευνας και εγκαταστάσεων, της τάξης των 800 εκ. ευρώ.