Ατομικές συμβάσεις μίσθωσης έργου, καλούνται να συνάπτουν τα νοσοκομεία, με ιδιώτες που απασχολούνται ή έχουν απασχοληθεί παλαιότερα στις υπηρεσίες καθαριότητας των νοσοκομείων με οποιαδήποτε σχέση εργασίας.

Αυτό προβλέπει εγκύκλιος του υπουργού Υγείας Ανδρέα Ξανθού προς τα νοσοκομεία και τους φορείς που εποπτεύει το υπουργείο, με την οποία επισημαίνεται η πολιτική βούληση του υπουργείου για απεξάρτηση από τις εταιρίες στις οποίες έχουν ανατεθεί μέσω outsourcing οι υποστηρικτικές λειτουργίες των νοσοκομείων.

Στη σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας, αναφέρεται ότι: "Σε συνέχεια του άρθρου 97 του ν. 4368/2016 (παράλληλο πρόγραμμα) εστάλη από τον υπουργό Υγείας, Ανδρέα Ξανθό, εγκύκλιος στα νοσοκομεία και σε όλους τους εποπτευόμενους φορείς του υπουργείου Υγείας με την οποία εκφράζεται η πολιτική βούληση και δίνεται η κατεύθυνση να συνάπτονται ατομικές συμβάσεις μίσθωσης έργου με ιδιώτες που απασχολούνται ή απασχολούνταν στις υπηρεσίες καθαριότητας των κτιρίων των παραπάνω φορέων με οποιαδήποτε σχέση εργασίας. Ανάλογη οδηγία θα δοθεί και για τις υπηρεσίες σίτισης και φύλαξης.

Με τον τρόπο αυτό γίνεται ένα πολύ σημαντικό βήμα «απεξάρτησης» των δημόσιων νοσοκομείων από την αποκλειστική εκχώρηση υποστηρικτικών λειτουργιών τους σε ιδιωτικά συνεργεία".