Νέα, σοβαρά προβλήματα στις ήδη δυσκίνητες και αναποτελεσματικές διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων, προμηθειών και έργων προσθέτει το νομοσχέδιο που τέθηκε σε διαβούλευση από τις 12 Μαρτίου στην ιστοσελίδα του υπουργείου Ανάπτυξης, καταγγέλλει το σύνολο των προμηθευτών ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

Από κοινού ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Ιατρικών & Βιοτεχνολογικών Προϊόντων (ΣΕΙΒ), ο Πανελλήνιος Σύλλογος Προμηθευτών Εμφυτεύσιμου Ορθοπεδικού & Τραυματολογικού Υλικού (ΠΑ.ΣΥ.Π.Ο.Υ) και ο  Πανελλήνιος Σύλλογος Προμηθευτών Ιατρικών Ειδών (ΠΑ.ΣΥ.Π.Ι.Ε.), χαρακτηρίζουν το νομοσχέδιο ως τερατούργημα, που όχι μόνο δεν επιλύει τα προβλήματα των δημοσίων προμηθειών, αλλά αντίθετα δημιουργεί νέα, και θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο ότι θα προκαλέσει πλείστα ερμηνευτικά προβλήματα κατά την εφαρμογή του από τα δικαστήρια.

Όπως τονίζουν οι εκπρόσωποι των προμηθευτών, η αγορά των ιατροτεχνολογικών προϊόντων βρισκόταν πολλούς μήνες, σε αναμονή του νέου νόμου που θα ρύθμιζε εκ νέου την ανάθεση και την εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων (προμηθειών κ.λπ.), η ολοκλήρωση του οποίου είχε επανειλημμένως αναβληθεί παρόλο που επρόκειτο, αρχικά, να είναι έτοιμος τον Οκτώβριο 2015. 

Ενώ, σύμφωνα με παλαιότερες δημόσιες δηλώσεις του κ. Μάρδα ότι ο νέος νόμος, θα ήταν ευσύνοπτος, περιεκτικός και όχι όπως ο προηγούμενός του ν. 4281/2014, οι προμηθευτές επισημαίνουν ότι "την Παρασκευή 12 Μαρτίου 2016, με έκπληξη είδαμε να αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης, για διαβούλευση, Σχέδιο Νόμου που αφορά στην «ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ». Το Σχέδιο Νόμου εκτείνεται σε 540 σελίδες και περιέχει, ούτε λίγο ούτε πολύ, 237 άρθρα (μόνον στο 1ομέρος του), τα περισσότερα εκ των οποίων είναι ιδιαίτερα δυσνόητα διότι δεν περιέχουν ευθέως ρυθμίσεις, αλλά παραπέμπουν σε άλλα άρθρα  - του ίδιου Σχεδίου Νόμου ή άλλων νομοθετημάτων - ώστε να καθιστά σχεδόν αδύνατη ακόμη και την ανάγνωσή τους.

Οι τρεις φορείς σημειώνουν πως "τόσο οι κανόνες καλής νομοθέτησης (Νόμος 4048/2012), όσο και οι έκτακτες ανάγκες της ιδιαίτερα χειμαζόμενης σήμερα αγοράς, καθώς και λόγοι δημοσίου συμφέροντος, συνιστάμενοι στην πλήρη κατανόηση αυτών των διαδικασιών από τους φορείς ανάθεσης, ώστε να τις εφαρμόζουν ορθά και να επιτυγχάνουν το βέλτιστο αποτέλεσμα, επιβάλλουν, προεχόντως σήμερα, την ψήφιση νόμων που να τους χαρακτηρίζει η απλότητα και η σαφήνεια, στοιχεία που απουσιάζουν από το προς διαβούλευση σχέδιο. 

Το τερατούργημα που προωθείται ως Σχέδιο Νόμου για τις Δημόσιες Συμβάσεις όχι μόνον δεν επιλύει, αλλά προσθέτει νέα, σοβαρά προβλήματα στις ήδη δυσκίνητες και αναποτελεσματικές διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης των δημόσιων συμβάσεων προμηθειών, έργων κ.λπ. του Δημοσίου και των δημοσίων φορέων. Είναι δε δεδομένο ότι θα προκαλέσει πλείστα ερμηνευτικά προβλήματα κατά την εφαρμογή του από τα δικαστήρια.

Με το δεδομένο αυτό, οι τρεις φορείς ζητούν την άμεση απόσυρση του απαράδεκτου Νομοσχεδίου και την επανεπεξεργασία του από νομομαθείς με πείρα και γνώση, ώστε να προκύψει ένα αποτέλεσμα αντάξιο των αναγκών της Χώρας, των φορέων που διενεργούν αναθέσεις δημοσίων συμβάσεων και των επιχειρήσεων που τις εξυπηρετούν. Είναι το λιγότερο που μπορεί να προσφέρει η Πολιτεία στον ευαίσθητο τομέα των προμηθειών ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού (και δεν κοστίζει).