Η «Δημιουργία Φυσικών Κοινωνικών Δικτύων γύρω από Άτομα με Νοητική Υστέρηση» είναι το θέμα ημερίδας που οργανώνει η Πανελλήνια Ένωση Φορέων Στήριξης Ατόμων με Νοητική Υστέρηση "ΜΕΛΕΔΩΝΗ" την Τρίτη 5 Απριλίου στο Σπίτι της Κύπρου.

Η ημερίδα εστιάζεται στο έργο του Συλλόγου Γονέων "Το Πέταγμα", που αφορά σε δράσεις κοινωνικής ένταξης των ατόμων που υποστηρίζονται και η έμπρακτη προάσπιση των βασικών ανθρώπινων δικαιωμάτων τους, όπως αυτά ορίζονται στη Διεθνή Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Οι εξυπηρετούμενοι στις Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης του Συλλόγου απολαμβάνουν ένα υψηλό επίπεδο υπηρεσιών από το έμμισθο προσωπικό. Κινδυνεύουν όμως, όπως όλοι οι διαμένοντες σε υποστηριζόμενα περιβάλλοντα, να αποκοπούν από τα άτυπα, φυσικά κοινωνικά δίκτυα τα οποία είναι ζωτικής σημασίας για όλους τους ανθρώπους.

Ο κίνδυνος αυτός αυξάνεται, καθώς οι υποστηριζόμενοι μεγαλώνουν σε ηλικία και αναπόφευκτα αναμένεται να χάσουν την φυσική αλληλεπίδραση και προστασία που τους παρέχουν οι σχέσεις τους με τους γονείς τους. 

Με αυτούς τους προβληματισμούς κατά νου, η Ένωση Μελεδώνη, αναζήτησε επιτυχημένες πρακτικές από το εξωτερικό που διευκολύνουν τη σύσταση και τη διατήρηση φυσικών κοινωνικών δικτύων γύρω από τα άτομα με νοητικές αναπηρίες και εμπειρογνώμονες με μεγάλη εμπειρία σε αντίστοιχες καινοτόμες δράσεις. 

Στην Ημερίδα πρόκειται να παρουσιαστούν τα αποτελέσματα και όλη η πορεία του σχετικού έργου, που υλοποιήθηκε από «Το Πέταγμα» στο διάστημα Μάιος 2015 – Απρίλιος 2016. 

Η Ημερίδα θα διεξαχθεί την Τρίτη 05 Απριλίου 2016 και ώρα 09:30 – 14:00 στην Κυπριακή Πρεσβεία, Σπίτι της Κύπρου, επί της οδού Ξενοφώντος 2Α, Σύνταγμα, 210- 3734934

Δηλώσεις – Συμμετοχές:  Μελεδώνη 210- 8222949, Πέταγμα 210-6723232