Εξοικονόμηση της τάξης του 21% έχει επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια στις δαπάνες αγοράς φαρμάκων και υγειονομικού υλικού από τα νοσοκομεία του ΕΣΥ, όπως αποδεικνύουν τα στοιχεία του Υπουργείου Υγείας τα οποία περιέχονται στη βάση δεδομένων ESY.net. Όμως η εξοικονόμηση αυτή δεν έχει προέλθει ισομερώς από όλα τα αγοραζόμενα σκευάσματα και υλικά, καθώς η μείωση των συνολικών δαπανών, αποδίδεται κατά βάση στη μείωση τους κόστους προμήθειας φαρμάκων. 

Ειδικότερα, με βάση τα πλέον πρόσφατα στοιχεία του ESY.net, το σύνολο των αγορών Πρώτων και Βοηθητικών Υλών (Φάρμακα, Υγειονομικό Υλικό, Ορθοπεδικό Υλικό, Αντιδραστήρια και Λοιπά Υλικά) από τα νοσοκομεία των 7 Υγειονομικών Υπηρεσιών της Ελλάδας, διαμορφώθηκε το 2014 στα 1,18 δις. ευρώ έναντι περίπου 1,5 δις. ευρώ το 2012. Σημειώθηκε δηλαδή την κρίσιμη αυτή τριετία μείωση κόστους της τάξης των 320 εκατ. ευρώ. 
Όπως αποδεικνύουν τα στοιχεία αυτά, από το σύνολο των 320 εκατ. ευρώ που φαίνεται ότι εξοικονομήθηκαν, τα 217 εκατ. ευρώ αφορούν στη μείωση του κόστους για φάρμακα. Συγκεκριμένα το 2012 τα νοσοκομεία αγόρασαν φάρμακα 760 εκατ. ευρώ, το 2013 αξίας 642 εκατ. ευρώ και το 2014 αξίας 543 εκατ. ευρώ. Όπως ήδη γνωρίζουμε και για το 2015, το κόστος για φάρμακα στα νοσοκομεία διαμορφώθηκε στα επίπεδα των 530 εκατ. ευρώ (με προϋπολογισμό που δεν έπρεπε να ξεπερνά τα 470 εκατ. ευρώ), όμως επίσης είναι γνωστό ότι με το συγκεκριμένο ποσό οι ανάγκες δεν καλύπτονται. 

Έτσι με το παραπεμπτικό «στερείται» οι ασθενείς προμηθεύονταν τα αναγκαία φάρμακα από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ γεγονός που ανεβάζει το συνολικό κόστος για τα νοσοκομειακά φάρμακα στα περίπου 760 εκατ. ευρώ. Άρα μπορεί στο ESY.net να φαίνεται η συγκεκριμένη εξοικονόμηση όμως δεν είναι ξεκάθαρο σε ποιο ποσοστό αυτή έχει επιτευχθεί. 
Από κει και πέρα όσον αφορά στο Υγειονομικό Υλικό, η εξοικονόμηση στη τριετία 2012-2014 ήταν της τάξης των 65 εκατ. ευρώ ή μείωση 16,1% (από 401 εκατ. ευρώ στα 336 εκατ. ευρώ), στο ορθοπεδικό υλικό η μείωση ήταν μικρή στα 63,6 εκατ. ευρώ από 65,3 εκατ. ευρώ, στα αντιδραστήρια στα 148,8 εκατ. ευρώ από 167,3 εκατ. ευρώ και στα υπόλοιπα υλικά στα 88,7 εκατ. ευρώ από 92,8 εκατ. ευρώ. 

Νοσηλείες
Σύμφωνα με τα στοιχεία του ESY.net κατά την περίοδο των τριών ετών που αναλύουμε, τα νοσοκομεία των υγειονομικών υπηρεσιών φαίνεται να μείωσαν και τις κλίνες τους κατά περίπου 6%. Συγκεκριμένα το τέλος τους 2014  ο αριθμός των ανεπτυγμένων κλινών έφτανε τις 32.922 από 35.020 το 2012. Επίσης το σύνολο των νοσηλευθέντων το 2014 έφτασε τους 2.238.511 ενώ το 2012 ήταν 2.285.066, ένας αριθμός όχι ιδιαίτερα μειωμένος, γεγονός που σημαίνει ότι οι ανάγκες δεν φαίνεται να μεταβλήθηκαν σημαντικά. Βέβαια σημειώθηκε σημαντική μείωση στον αριθμό των ημερών νοσηλείας καθώς το 2014 οι ημέρες ήταν 8.529.078 ενώ το 2012 ήταν 9.102.826. 
Μία παράμετρος η οποία μπορεί να συνέβαλε στη μείωση των νοσηλειών θεωρείται η συνεργασία των Ιδιωτικών κλινικών με τον ΕΟΠΥΥ από το 2013 και μετά. Πάντως παρά τη σχετική αποσυμφόρηση των δημόσιων νοσοκομείων, αποδεικνύεται από τα στοιχεία, ότι για τις αγορές υλικών το «μάρμαρο» φαίνεται πως έπρεπε να το πληρώσουν οι φαρμακευτικές. 
Την ίδια στιγμή τα νοσοκομεία παρείχαν υπηρεσίες σε ένα ιδιαίτερα μεγάλο αριθμό εξωτερικών ασθενών. Μάλιστα οι ασθενείς αυτοί ήταν αυξημένοι το 2014 σε σχέση με το 2012 και συγκεκριμένα από 11.794.499  ασθενείς έφτασαν τους 12.033.243. 

1η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής
Όπως είναι  λογικό τα νοσοκομεία της Αττικής είναι τα πλέον δραστήρια στην ελληνική επικράτεια, γεγονός το οποίο αποδεικνύεται και από τα στοιχεία του ESY.net. Στη συγκεκριμένη περιφέρεια το σύνολο των αγορών Πρώτων και Βοηθητικών Υλών διαμορφώθηκε το 2014 στα περίπου 418 εκατ. ευρώ από 509 εκατ. ευρω το 2012 ήτοι εξοικονόμηση της τάξης των 91 εκατ. ευρώ. Εδώ φαίνεται ότι η εξοικονόμηση αυτή προήλθε σε ακόμη μεγαλύτερο βαθμό από το φάρμακο καθώς σε αυτό τον τομέα τα νοσοκομεία φαίνεται ότι  περιόρισαν τις αγορές τους κατά 78,6 εκατ. ευρώ και συγκεκριμένα διαμορφώθηκαν στα 201 εκατ. ευρώ από 278,6 εκατ. ευρώ. Αντίθετα παρουσιάστηκε αύξηση στο κόστος ορθοπεδικού υλικού στα 21,4εκατ. ευρώ από 19,9 εκατ. ευρώ. 
Στη συγκεκριμένη ΥΠΕ ο αριθμός των κλινών ήταν στο τέλος του 2014,  8.444, ενώ τη συγκεκριμένη χρονιά νοσηλεύτηκαν 637.399 ασθενείς με τις συνολικές ημέρες νοσηλείας να φτάνουν τις 2.406.464. Τα δυο μεγαλύτερα νοσοκομεία είναι ο Ευαγγελισμός και το Γεννηματάς με 933 και 712 κλίνες αντίστοιχα. Το 2014 νοσηλεύτηκαν στα δύο νοσοκομεία 121,2 χιλιάδες ασθενείς και το συνολικό κόστος αγοράς Πρώτων και Βοηθητικών Υλών ήταν 127 εκατ. ευρώ ήτοι πάνω από το 10% του συνολικού κόστους όλων των νοσοκομείων της χώρας. 

Οικονομικά μεγέθη
Αξίζει να σημειωθεί ότι τα δυο αυτά νοσοκομεία έχουν εκδώσει ισολογισμούς για το 2014 όπου διαπιστώνονται κάποια σημαντικά συμπεράσματα. Ο Ευαγγελισμός κατά τη συγκεκριμένη χρήση είχε αυξημένα έσοδα στα 81,5 εκατ. ευρώ έναντι 78 εκατ. ευρώ το 2013. Επίσης παρά τις σχετικά σημαντικές συσσωρευμένες ζημιές στα 32 εκατ. ευρώ, η αξία των ιδίων κεφαλαίων του φτάνει στα 526 εκατ. ευρώ. Το Γεννηματάς είχε μειωμένα έσοδα στα 63 εκατ. ευρώ έναντι 68 εκατ. ευρώ και επιβαρύνεται με υψηλές συσσωρευμένες ζημιές 158,5 εκατ. ευρώ ενώ τα ίδια κεφάλαια του φτάνουν στα 147 εκατ. ευρώ. Να αναφέρουμε εδώ ότι τα έσοδα αφορούν μόνο πωλήσεις υπηρεσιών και αγαθών και όχι τις κρατικές επιχορηγήσεις.