Η ελκώδης κολίτιδα (ΕΚ) και η νόσος του Crohn (CD) χαρακτηρίζονται από φλεγμονή στο γαστρεντερικό σωλήνα. 

Κατά τη διάρκεια του ετήσιου επιστημονικού συνεδρίου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη νόσο του Crohn και την κολίτιδα παρουσιάστηκαν αποτελέσματα από τη μελέτη GEMINI στο Άμστερνταμ της Ολλανδίας. Τα δεδομένα έδειξαν ότι οι ασθενείς με μέτρια ως σοβαρή ενεργή ελκώδη κολίτιδα (ΕΚ) ανέφεραν κλινικές βελτιώσεις με περίπου τρία χρόνια θεραπείας με βεδολιζουμάμπη. Στο πλαίσιο της μελέτης παρατηρήθηκε, επίσης, επούλωση του βλεννογόνου σε ασθενείς με νόσο του Crohn ή ελκώδη κολίτιδα μετά από μακροχρόνια θεραπεία με βεδολιζουμάμπη.

Η επούλωση του βλεννογόνου είναι μια μέτρηση της δραστηριότητας της νόσου στη φλεγμονώδη νόσο του εντέρου και η μεγαλύτερη επούλωση σχετίζεται με μειωμένη δραστηριότητα της νόσου. Δώδεκα περιλήψεις σχετικά με τη βεδολιζουμάμπη και χορηγό την Takeda, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων προφορικών και οκτώ αναρτημένων ανακοινώσεων, παρουσιάστηκαν στο συνέδριο του ECCO. Η βεδολιζουμάμπη έχει εγκριθεί ως ανθρωποποιημένο μονοκλωνικό αντίσωμα, που δρα στο έντερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2014.

Ο Edward V. Loftus, MD, καθηγητής ιατρικής στο γαστρεντερολογικό τμήμα, της Mayo Clinic, δήλωσε: “Τα ενδιάμεσα αποτελέσματα αποκάλυψαν πολύ ενθαρρυντικά επίπεδα ύφεσης για τους ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα, με περίπου τρία έτη θεραπείας και επίσης προσέφεραν πολύτιμες πληροφορίες, σχετικά με το πώς το ιστορικό θεραπείας μπορεί να επηρεάσει την επιτυχία της θεραπείας. Η επίτευξη μακροχρόνιας ύφεσης είναι ο θεραπευτικός στόχος για όλους τους ασθενείς, που πάσχουν από φλεγμονώδεις νόσους του εντέρου, οπότε είναι σημαντικό να διεξάγονται μελέτες σαν την συγκεκριμένη, για να μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε την μακροπρόθεσμη αποτελεσματικότητα και ασφάλεια των θεραπευτικών επιλογών που συνταγογραφούμε”.      

Ο Dr. Michael Smyth, Global Brand Medical Director, τομέας γαστρεντερολογίας, Takeda, δήλωσε: “Το βασικό πρόγραμμα κλινικών μελετών Φάσης 3 GEMINI ήταν το μεγαλύτερο που έχει διεξαχθεί ποτέ, ταυτόχρονα για την ελκώδη κολίτιδα και τη νόσο του Crohn και συνεχίζει να αποφέρει μεγάλο εύρος πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα της βεδολιζουμάμπης. Η Takeda είναι αφοσιωμένη στη μελέτη της μακροπρόθεσμης αποτελεσματικότητας και ασφάλειας της βεδολιζουμάμπης ώστε να εξοπλίσει την ιατρική κοινότητα με τα καλύτερα εργαλεία και δεδομένα που υπάρχουν για να καλύψει τις ανάγκες των ασθενών που πάσχουν από αυτές τις νόσους, οι οποίες είναι χρόνιες ως προς τη φύση τους και απαιτούν μακροχρόνια θεραπεία”.