Ένα νέο τετραετές ερευνητικό πρόγραμμα στοχεύει να εξετάσει τις επιπτώσεις του σύγχρονου τρόπου ζωής, μετακίνησης και κατανάλωσης, στην υγεία και στο περιβάλλον, καθώς ο σύγχρονος τρόπος ζωής είναι εξαιρετικά επιβαρυντικός για τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Εξειδικευμένοι φορείς από τους τομείς της υγείας, του περιβάλλοντος και της τεχνολογίας, θα διερευνήσουν μεθόδους και πρακτικές για τη διασφάλιση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και τη βελτίωση της ευημερίας και της ισότητας στην υγεία.

Το νέο ερευνητικό πρόγραμμα “INHERIT - Intersectoral Health and Environment Research for Innovation” ξεκίνησε επίσημα τον Ιανουάριο του 2016 και πραγματοποίησε την εναρκτήρια συνεδρίαση των 18 εταίρων του στις 29 Φεβρουαρίου.  Χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ε.Ε. για την Έρευνα και την Καινοτομία «Ορίζοντας 2020».

Το Ινστιτούτο Prolepsis συμμετέχει ως εταίρος στο πρόγραμμα και είναι υπεύθυνο για την υλοποίηση των δράσεων στην Ελλάδα.

Ο σύγχρονος τρόπος ζωής που βασίζεται σε μοντέλα οικονομικής ανάπτυξης τύπου «λαμβάνω, κατασκευάζω, καταναλώνω, απορρίπτω» είναι εξαιρετικά επιβαρυντικός τόσο για το περιβάλλον όσο και την υγεία μας.

Ενδεικτικά, το ποσοστό ενηλίκων στα κράτη-μέλη της Ε.Ε. που θεωρούνται υπέρβαροι ή παχύσαρκοι κυμαίνεται μεταξύ 37% (Ιταλία) και 56,7% (Ηνωμένο Βασίλειο) για τις γυναίκες και μεταξύ 51% (Γαλλία) και 69,3% (Μάλτα) για τους άντρες.

Επιπροσθέτως, σύμφωνα με έκθεση που δημοσιεύτηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο, περίπου 40.000 θάνατοι στη χώρα ανά έτος οφείλονται στη ρύπανση του αέρα, η οποία σχετίζεται επίσης με ασθένειες όπως ο καρκίνος, το άσθμα, το εγκεφαλικό επεισόδιο, οι καρδιοπάθειες, ο διαβήτης, η παχυσαρκία και η άνοια.

Οι εταίροι του INHERIT θα διερευνήσουν αποτελεσματικές διατομεακές πολιτικές, παρεμβάσεις και καινοτομίες, με στόχο την ενθάρρυνση των πολιτών και των τοπικών κοινωνιών ανά την Ευρώπη ώστε να υιοθετήσουν έναν πιο υγιεινό και περιβαλλοντικά βιώσιμο τρόπο ζωής.

 Η έρευνα θα εστιάσει στους τομείς της διαβίωσης (στέγαση, περιβάλλον δόμησης), της μετακίνησης (ενεργός τρόπος μετακινήσεων) και της κατανάλωσης (φαγητό, διατροφή, διατροφικές συνήθειες). Θα καταγράψει υποσχόμενες πρακτικές, θα εξετάσει και θα αξιολογήσει πιλοτικές δραστηριότητες και μοντέλα καλών πρακτικών, και θα εκτιμήσει τη σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας. Επιπλέον, θα στηρίξει τις προσπάθειες των φορέων χάραξης πολιτικής σε πρακτικές που ενισχύουν την ευημερία και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα.

Στην κοινοπραξία του Προγράμματος INHERIT συμμετέχουν οι παρακάτω ευρωπαϊκοί οργανισμοί:  EuroHealthNet (Lead partner)-  Dutch National Institute for Public Health and the Environment (RIVM)-  University College London (UCL), Health Equity Institute-  University of Exeter Medical School, European Centre for Environment and Human- Health (UNEXE)  Institute of Preventative Medicine Environmental and Occupational Health (PROLEPSIS)-  Norwegian University of Science and Technology, Faculty of Social Sciences and- Technology Management (NTNU)  Riga City Council, Housing, Environment and Welfare Department (RIGA)-  Collaborating Centre on Sustainable Consumption and Production (CSCP)-  Swedish Public Health Agency (FoHM)-  National Institute of Public Health Macedonia (IJZRM)-  Basque Research Centre for Climate Change (BC3)-  Lisbon University Institute (ISCTE-IUL)-  Charles University in Prague (CUNI), Environment-  University of Alcala (UAH)-  Revolve Media (REVOLVE)-  Philips Electronics Netherlands (PHILIPS)-  Flemish Institute for Health Promotion and Disease Prevention (VIGeZ)-  Federal Centre for Health Education (BZgA).