" Ένεση" ενίσχυσης του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) με 35 μόνιμους και επικουρικούς ειδικούς στον τομέα της ακτινοθεραπείας ογκολογικών ασθενών στα Δημόσια νοσοκομεία του Λεκανοπεδίου, έχει δρομολογήσει το Υπουργείο Υγείας.

To υπουργείο Υγείας, επισημαίνοντας ότι στο λεκανοπέδιο Αττικής παρατηρούνται διαχρονικά μεγάλες αναμονές στον προγραμματισμό των περιστατικών, παραθέτει τις προγραμματισμένες τοποθετήσεις ακτινολόγων, ακτινοφυσικών και ογκολόγων ακτινοθεραπευτών.

Στην προκήρυξη 4Κ που βρίσκεται σε εξέλιξη, προβλέπονται προσλήψεις πέντε ακτινοφυσικών πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, από ένας στο Σισμανόγλειο, το ΓΟΝ Κηφισιάς, το Αμ. Φλέμιγκ, τον Αγ. Σάββα και το νοσοκομείο Μεταξά.

Στην προκήρυξη 5Κ που επίσης είναι σε εξέλιξη, έχουν δοθεί έξι θέσεις ραδιολόγων ακτινολόγων ως εξής:
•    Νοσοκομείο Άγιος Σάββας: 2 θέσεις Ραδιολόγων Ακτινολόγων (ΤΕ)
•    ΓΝΑ Λαϊκό : 1 θέση Ραδιολόγου Ακτινολόγου (ΤΕ)
•    Παίδων Αγία Σοφία : 1 θέση Ραδιολόγου Ακτινολόγου (ΤΕ)
•    ΓΝ Αλεξάνδρα: 1 θέση Ραδιολόγου Ακτινολόγου (ΤΕ)
•    ΓΟΝ Κηφισιάς 1 θέση Ραδιολόγου Ακτινολόγου (ΤΕ)

Μόλις ολοκληρωθούν οι προκηρύξεις 4Κ και 5Κ, έχει επίσης προγραμματιστεί η πλήρωση με την επόμενη προκήρυξη προσλήψεων μόνιμου προσωπικού στο ΕΣΥ, 14 θέσεων ακτινοφυσικών, τεχνολόγων ακτινολόγων και γιατρών ακτινοθεραπευτικής ογκολογίας, ως εξής:    
•    Σισμανόγλειο Νοσοκομείο: 1 θέση Ακτινοφυσικού (ΠΕ) 
•    ΓΝ Αλεξάνδρα:  2 θέσεις Ακτινοφυσικών (ΠΕ) και 2 Τεχνολόγων Ακτινολόγων ΓΝ Ευαγγελισμός : 1 θέση Ακτινοφυσικού (ΠΕ)
•    ΓΝ Άγιος Σάββας: 2 θέσεις Ακτινοφυσικών (ΠΕ) και 2 Τεχνολόγων Ακτινολόγων (ΤΕ)  
•    Νοσοκομεία Παίδων Αγία Σοφία και Αγλαΐα Κυριακού: 1 θέση Τεχνολόγου Ακτινολόγου (ΤΕ)
•    ΓΝΑ Λαϊκό: 1 θέση Τεχνολόγου Ακτινολόγου (ΤΕ)
•    Νοσοκομείο Παίδων Αγλαΐα Κυριακού: 1 θέση γιατρού ακτινοθεραπευτικής ογκολογίας 
ΓΝ Αλεξάνδρα: 1 θέση γιατρού ακτινοθεραπευτικής ογκολογίας 

Στην προκήρυξη για την Πρόσληψη Επικουρικού Προσωπικού (585 θέσεις συνολικά για όλη τη χώρα) για τα νοσοκομεία της Αττική προβλέπονται οι παρακάτω προσλήψεις 15 επικουρικών ακτινοφυσικών, ραδιολόγων ακτινολόγων και χειριστή ιατρικών συσκευών. Η κατανομή θα γίνει στα νοσοκομεία: 
•    ΓΟΝ Κηφισιάς: 2 θέσεις Ακτινοφυσικών (ΠΕ)
•    Παίδων Αγία Σοφία:  1 θέση Ακτινοφυσικού (ΠΕ) και 3 θέσεις Ραδιολόγων Ακτινολόγων (ΤΕ)
•    ΚΑΤ : 4 θέσεις Ραδιολόγων Ακτινολόγων (ΤΕ)
•    ΓΝ Αλεξάνδρα: 1 θέση Ακτινοφυσικού (ΠΕ)
•    ΓΝ Τζάνειο: 1 θέση Ακτινοφυσικού (ΠΕ)
•    ΓΝ Αττικό: 1 θέση Ακτινοφυσικού (ΠΕ), 1 θέση Ραδιολόγου Ακτινολόγου (ΤΕ), 1 θέση Χειριστή Ιατρικών Συσκευών (ΔΕ)

Καταλήγοντας η ανακοίνωση του υπουργείου, σημειώνει: "Με την προώθηση των προσλήψεων αυτών πραγματοποιείται μια σημαντική «ένεση» εξειδικευμένου προσωπικού στον τομέα της ακτινοθεραπείας και αναβαθμίζεται η δημόσια περίθαλψη των ογκολογικών ασθενών, ασφαλισμένων και ανασφάλιστων (με βάση και τον πρόσφατο νόμο 4368/2016)".