Τεράστια αδιαφορία στο πρόβλημα της ακτινοθεραπείας από τις προηγούμενες κυβερνήσεις αλλά και την σημερινή, παρατηρεί η Ελληνική Εταιρεία Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας (ΕΕΑΟ) επισημαίνοντας ότι το πρόβλημα αφορά ασθενείς που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να κάνουν την ακτινοθεραπεία τους σε ιδιωτικά κέντρα.

Σε ευχαριστήρια προς τον Ιατρικό Σύλλογο Αττικής (ΙΣΑ) επιστολή της, η ΕΕΑΟ αναφέρει πως απάντηση του γραφείου Τύπου του Υπουργείου, προκαλεί στους Ακτινοθεραπευτές Ογκολόγους ανησυχία, "αφού δείχνει σαφώς ότι το Υπουργείο, παρά τις τόσες προσπάθειες της ΕΕΑΟ, αγνοεί ακόµη στοιχειώδη πράγµατα όπως π.χ σε ποια Δηµόσια Νοσοκοµεία λειτουργούν Ακτινοθεραπευτικά Τµήµατα. Επίσης δεν ασχολείται καθόλου µε την ακτινοθεραπεία εκτός της Αθήνας αγνοώντας τις τροµακτικές δυσκολίες των ασθενών της υπόλοιπης Ελλάδας που θα αναγκαστούν να έλθουν στην Αθήνα για µία θέση ελπίδας στα ακτινοθεραπευτικά τµήµατα που όπως σωστά αναφέρατε στην επιστολή σας, δίνουν ραντεβού σε 2-6 µήνες". 

Ο πρόεδρος της ΕΕΑΟ Γιώργος Πισσάκας και ο γενικός γραμματέας Γιώργος Ηλιάδης, με επιστολή τους προς τον ΙΣΑ, την οποία κοινοποιούν και στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου, σημειώνουν πως "το θέµα της ακτινοθεραπείας δεν έχει δύσκολη λύση γιατί όπως επανειληµµένα η ΕΕΑΟ έχει αποδείξει, µε τις δωρεές και τα ΕΣΠΑ, το Κράτος όχι µόνο δεν δίνει ούτε ένα ευρώ αλλά αντιθέτως εισπράττει λόγω της επιστροφής του ΦΠΑ. Είναι καθαρά θέµα πολιτικής βούλησης και κυρίως από έναν Υπουργό που συνεχώς τονίζει την πρόθεσή του να πριµοδοτήσει τα Δηµόσια Νοσοκοµεία. 

Αυτή την περίοδο είµαστε στην τελική φάση για την τεράστια δωρεά από το ΙΣΝ επτά µηχανηµάτων σε ισάριθµα νοσοκοµεία από την Αλεξανδρούπολη µέχρι την Κρήτη και παρόλα αυτά η υποστελέχωση των περισσοτέρων θέτει σε σοβαρό κίνδυνο την υλοποίηση αυτής της δωρεάς. Και όµως παρά τις συνεχείς οχλήσεις της ΕΕΑΟ το Υπουργείο δεν µας έχει δώσει ακόµη καµία επίσηµη απάντηση.

«Είναι ντροπή να χάνουµε την µάχη για τον καρκίνο για µερικά εκατοµµύρια ευρώ. Ο καρκίνος δεν περιµένει» έλεγε ο αείµνηστος καθηγητής Τριχόπουλος. 

Σκεφτείτε ότι στην ακτινοθεραπεία δεν είναι καν απαραίτητα αυτά τα ευρώ. 

Το µόνο που χρειάζεται είναι να σκύψουν κάποιοι µε πραγµατική έννοια, πάνω από αυτούς που δίνουν την µάχη τους µε τον καρκίνο γιατί η ποιοτική και στον σωστό χρόνο ακτινοθεραπεία θα τους χαρίσει και περισσότερη και καλύτερη ζωή".