Με διαίσθηση, προσωπικό ενδιαφέρον για τη δουλειά τους και αυστηρό έλεγχο των συναισθημάτων τους λειτουργούν τελικά τα ανώτατα στελέχη των επιχειρήσεων στη χώρα μας, αφού δεν υπάρχει χρόνος για μικρά διαλείμματα που θα βοηθούσαν σε καλύτερη εστίαση και στρατηγική σκέψη.

Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει από έρευνα με τίτλο “Your Agile Brain Check Up” (Τσεκ απ στο ευέλικτο μυαλό σου) της SARGIA Partners.

Η έρευνα διενεργήθηκε σε 257 στελέχη επιχειρήσεων, εκ των οποίων 56,2% γυναίκες και 43,8% άνδρες. Οι συμμετέχοντες δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά σε θέσεις CEO και ανωτέρων στελεχών σε τμήματα HR, Marketing, Πωλήσεων και Οικονομικών. Στόχο είχε να μετρήσει το επίπεδο εγρήγορσης και ευελιξίας του μυαλού, να υπολογίσει δηλαδή αυτό που ονομάζεται “Agile Brain” ή αλλιώς «ευέλικτος νους» σε όλες τις διαστάσεις του: παρακίνηση, συναισθήματα, ένστικτο, λογική, φυσική κατάσταση και δημιουργικότητα. Το 78,3% των συμμετεχόντων, ήταν μεταξύ 31 και 54 ετών.

Σύμφωνα με την έρευνα, το 64% των στελεχών επιχειρήσεων στην Ελλάδα σήμερα δυσκολεύεται να εστιάσει απομονώνοντας τους «θορύβους» του εργασιακού περιβάλλοντος και να συγκεντρώσει την προσοχή του σε ένα πράγμα κάθε φορά. Παράλληλα, μόλις το 28% επιτρέπει στον εαυτό του μικρά διαλείμματα για ανανέωση μέσα στην ημέρα. Έτσι, η έλλειψη εστίασης και η εμμονή στο multitasking, σε συνδυασμό με την κούραση, στερεί από τα στελέχη την απαραίτητη ενέργεια την οποία θα μπορούσαν να επενδύσουν συνειδητά σε περισσότερο δημιουργική και στρατηγική κατεύθυνση. Σημαντικό ρόλο στη συγκέντρωση και στη δημιουργικότητα παίζει επίσης και η φυσική κατάσταση, στην οποία τα στελέχη σκοράρουν αρκετά χαμηλά. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, μόνο το 51% των συμμετεχόντων δήλωσε ότι ασκείται τουλάχιστον 3 φορές την εβδομάδα, ενώ μόλις το 54% δίνει στον εαυτό του χρόνο για δημιουργική και στρατηγική σκέψη.

Σε αντίθεση, με τα χαμηλά ποσοστά σε θέματα εστίασης και συγκέντρωσης, τα στελέχη στην Ελλάδα φαίνεται ότι στέκονται γερά στα πόδια τους όσον αφορά στην παρακίνηση και στον αυτοέλεγχο. Το 84% των συμμετεχόντων δήλωσε ότι έχει εμπιστοσύνη στη διαίσθησή του, ενώ και η παρακίνηση που νιώθει για το έργο του είναι, επίσης, σε υψηλά επίπεδα (83%). Επιπλέον, 73% όσων απάντησαν το ερωτηματολόγιο της έρευνας δήλωσαν ότι έχουν τον απόλυτο έλεγχο των συναισθημάτων τους.

Τα αποτελέσματα της έρευνας και τι σημαίνουν για το Agile Brain, αλλά και απαντήσεις στα ερωτήματα που προκύπτουν, θα παρουσιαστούν στο πλαίσιο του 5ου Leadership Seminar με τίτλο “Transform Leaders and Businesses to Build Intelligent Enterprises” που θα πραγματοποιηθεί στις 12 Απριλίου στον Πολυχώρο Λώλου. Στο πλαίσιο του σεμιναρίου, η διεθνούς φήμης coach και συγγραφέας Linda Rey, θα αναλύσει χρήσιμες πρακτικές και εργαλεία που μας προσφέρει η σύγχρονη νευροεπιστήμη και θα απαντήσει σε ερωτήματα όπως:

•    Πώς να παραμείνουμε ψύχραιμοι σε συνθήκες πίεσης;  
•    Πώς να διαχειριστούμε το μεγάλο όγκο πληροφοριών που δεχόμαστε καθημερινά;
•    Πώς να διαχειριστούμε τη συνεχή απόσπαση προσοχής στο εργασιακό περιβάλλον; 
•    Πώς να αυξήσουμε τα επίπεδα της ενέργειάς μας εστιάζοντας σε συγκεκριμένους στόχους; 
•    Πώς να βελτιώσουμε τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων για εμάς και τους συνεργάτες μας; 
•    Πώς να διευκολύνουμε την προσαρμογή στην αλλαγή;

Αναλυτικά, οι διαστάσεις του ευέλικτου νου, σε ποσοστά βάσει των απαντήσεων των συμμετεχόντων: 
Παρακίνηση: 83% νιώθουν υψηλά επίπεδα παρακίνησης
Ένστικτο: 84% έχουν εμπιστοσύνη στο ένστικτό τους
Συναισθήματα:73% δηλώνουν ότι έχουν τον έλεγχο των συναισθημάτων τους στο χώρο εργασίας
Λογική: 64% τα επίπεδα εστίασης και συγκέντρωσης του μυαλού
Δημιουργικότητα: 61% επιτρέπουν στον εαυτό τους να σκέφτεται δημιουργικά
Φυσική κατάσταση:42% των στελεχών ασχολούνται τακτικά με τη διατήρηση μιας καλής φυσικής κατάστασης

Η Γεωργία Καρτσάνη, CEO της SARGIA Partners, ανέφερε ότι: «Τα αποτελέσματα έδειξαν κάποια αισιόδοξα μηνύματα για τα επίπεδα αυτοπαρακίνησης και συναισθηματικής νοημοσύνης των στελεχών, τονίζουν όμως ένα σοβαρό φαινόμενο της σημερινής περίπλοκης εποχής: την έλλειψη εστιασμένης επικέντρωσης λόγω του αυξημένου όγκου πληροφοριών, που σε συνδυασμό με την περιορισμένη φυσική κατάσταση και ελλιπή ξεκούραση, έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην παραγωγικότητα και στη δημιουργικότητα των στελεχών. Η SARGIA Partners βρίσκεται πάντα δίπλα στους Έλληνες ηγέτες, βοηθώντας τους να επαναπροσδιορίσουν το ρόλο τους ως πηγή θετικής ενέργειας, έμπνευσης και δημιουργίας μέσα στους οργανισμούς τους. Αυτό το επιτυγχάνουμε μέσα από εργαλεία και τεχνικές που τους βοηθούν να μεγιστοποιήσουν τη συνειδητότητά τους, να θέτουν προτεραιότητες και να εστιάζουν στα πραγματικά σημαντικά για τη ζωή τους και αυτή των γύρω τους».