Κατά 12,4% λιγότερη ήταν η δημόσια χρηματοδότηση για υγεία το 2014 σε σχέση με το 2013, ενώ την ίδια χρονιά αυξήθηκαν οι ιδιωτικές πληρωμές κατά 2,2% σε σχέση με την προηγούμενη. Συνολικά όμως, οι δαπάνες υγείας δημόσιες ή ιδιωτικές, το 2014 μειώθηκαν κατά 6,7%, ακολουθώντας την πορεία της ύφεσης των τελευταίων ετών.

Αναλυτικότερα, ο δημόσιος τομέας χρηματοδότησε το  2014 το 59,7% των δαπανών υγείας, από 63,5% το 2013 και ο ιδιωτικός τομέας το 39%, από 35,6% το 2013.

Οι δαπάνες υγείας βαίνουν μειούμενες τα τελευταία χρόνια ξεκινώντας με μείωση 12% από το 2010 στο 2011, άλλο ένα 12,7% από το 2011 στο 2012, ένα 7,8% από  το 2012 στο 2013 για να καταλήξουμε στην τελευταία καταμετρημένη μείωση του 6,7% για το 2014 έναντι του 2103.

Αντίστοιχα ως προς το ΑΕΠ, η πτωτική πορεία των δαπανών για την υγεία φαίνεται από το γεγονός ότι απορρόφησαν το 9,76% του ΑΕΠ το 2009, το 9,85% του ΑΕΠ το 2010, το 9,47% του ΑΕΠ το 2011, το 8,95% του ΑΕΠ το 2012, το 2013 περιορίστηκαν στο 8,75% του ΑΕΠ και το 2014 στο 8,29% του ΑΕΠ.

Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από το Σύστημα Λογαριασμών Υγείας του έτους 2014, όπως καταγράφηκαν από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).

Σύμφωνα με τους Λογαριασμούς Υγείας, οι δαπάνες υγείας το 2010 έφταναν το 22,26 δισ. ευρώ, το 2012 μειώθηκαν στα 17,1 δισ. ευρώ και το 2014 στα 14,7 δισ. ευρώ. Από τα ποσά αυτά, η συμμετοχή της γενικής κυβέρνησης εκτός Ταμείων, μειώθηκε από 29,1% το 2010 σε 28,4% το 2014 και των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης από 40,9% σε 31,3% το 2014.

Ιδιωτικές πληρωμές
Η συνολική δημόσια χρηματοδότηση της υγείας έπεσε στο 59,7% το 2014 από 70% το 2010, οδηγώντας σε αύξηση της ιδιωτικής χρηματοδότησης από 29,7% το 2010 (μόλις 2,4% από ιδιωτική ασφάλιση και το υπόλοιπο ιδιωτικές πληρωμές) να αυξηθεί κατά 10 μονάδες, στο 39% το 2014, από το οποίο μόνο το 3,6% αφορά την ιδιωτική ασφάλιση.

Αναλυτικά, οι απ΄ ευθείας ιδιωτικές πληρωμές  εμφάνισαν κι αυτές σταδιακή πτώση στην πορεία των τεσσάρων ετών, ακολουθώντας την πορεία της ύφεσης, όμως συγκρινόμενες με τις δημόσιες δαπάνες, η ποσοστιαία πορεία τους, ήταν ανοδική.

Έτσι, σε απόλυτους αριθμούς, οι ιδιωτικές πληρωμές το 2010 ήταν στα 6 δισ. ευρώ, το 2011 έπεσαν στα 5,8 δισ. ευρώ, το 2012 σε 5,1 δισ. ευρώ και το 2014 αυξήθηκαν στα 5,2 δισ. ευρώ. Τα ίδια χρόνια, ποσοστιαία, οι ιδιωτικές πληρωμές στην υγεία αφορούσαν το 27,3% των δαπανών, το 29,7%, το 29,9%, το 32,5% και το 35,4% αντίστοιχα, για κάθε χρονιά από το 2010 - 2014.