Τα Φυσικά Ατομικά Κοινωνικά Δίκτυα είναι μια ευρύτερη και μακροχρόνια στόχευση για τα άτομα με νοητική υστέρηση με αξιοποίηση του κοινωνικού και του ανθρώπινου κεφαλαίου, επεσήμανε ο κ. Bod Rhodes, Ιδρυτής του Οργανισμού Livesthroughfriends παρουσιάζοντας  την διεθνή οπτική και αναλύοντας  την ιδέα της δημιουργίας κοινωνικών δικτύων γύρω από άτομα με νοητικές αναπηρίες.

Σχεδιάζοντας για μια ζωή, συνέχισε ο κος Rhodes, είναι σημαντικό να εστιάζουμε σε δράσεις, που προάγουν τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με αναπηρία και την αυτονομία τους. 

Η κα Κυριακή Ιωάννου, πρόεδρος του Συλλόγου “ΤΟ ΠΕΤΑΓΜΑ” ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι στις 19 Απριλίου συνεδριάζει στη Γενεύη η Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα Αναπήρων, όπου αναμένεται και η έκδοση Γενικής Οδηγίας προς τα κράτη – μέλη, η οποία θα διευκρινίζει τις υποχρεώσεις και τη στήριξη, που πρέπει να παρέχουν στα άτομα με αναπηρία.

Οι κατευθυντήριες γραμμές είναι:

Επιλογές: Να μπορείς να επιλέγεις πού θα ζήσεις και με ποιους και πώς θα οργανώσεις τη ζωή σου.

Υποστήριξη: Προσωπική βοήθεια, βοήθεια στο νοικοκυριό, οικονομική ενίσχυση, στήριξη της οικογένειας.

Ενσωμάτωση: Τα άτομα με αναπηρία πρέπει να έχουν πρόσβαση στην υγεία, στην παιδεία στις κοινοτικές υπηρεσίες όπως ο γενικός πληθυσμός.  

Η κα Πέννυ Παπανικολοπούλου, επιστημονικά υπεύθυνη Συλλόγου “ΤΟ ΠΕΤΑΓΜΑ”, ψυχολόγος, θεραπεύτρια και εκπαιδεύτρια με πείρα σε βιωματική κατάρτιση στις Η.Π.Α. και στην Ελλάδα, τόνισε ότι, με βάση 75ετή μελέτη του Πανεπιστημίου Harvard, οι στενές διαπροσωπικές σχέσεις με άλλους ανθρώπους έχουν μέγιστη αξία στη ζωή του καθενός μας. Οι κοινωνικές συνδέσεις, διευκρίνισε  η κα Παπανικολοπούλου, που έχουμε μας κάνουν ευτυχισμένους. Η μοναξιά μπορεί να “σπάσει” έναν άνθρωπο. Αποδεικνύεται ότι οι άνθρωποι που είναι πιο κοινωνικά συνδεδεμένοι με την οικογένεια, τους φίλους, την κοινότητα είναι πιο ευτυχισμένοι, είναι σωματικά υγιείς και ζουν περισσότερο από τα άτομα που είναι λιγότερο δεμένοι με άλλους ανθρώπους. Δυστυχώς, κατέληξε η ομιλήτρια, η μοναξιά είναι η μεγαλύτερη… αναπηρία..

Η κα Μάρθα Κουτσογιαννούλη, κοινωνική λειτουργός στην “ΜΕΛΕΔΩΝΗ”, συντονίστρια του προγράμματος1,  διευκρίνισε ότι το Πρόγραμμα “Livesthroughfriends” αποτελεί μια νέα προσέγγιση διαφορετική από τις παραδοσιακές προσεγγίσεις των υπηρεσιών στήριξης ατόμων με αναπηρία. Παραδοσιακά οι υπηρεσίες στήριξης ξεκίνησαν να αναπτύσσονται με βάση κυρίως τις δυσκολίες και τις αδυναμίες των ατόμων με αναπηρία. Οι σύγχρονες τάσεις των υπηρεσιών πλέον είναι να υποστηρίζονται τα άτομα με αναπηρία εστιάζοντας και αξιοποιώντας τα θετικά στοιχεία. Έτσι προβάλλεται πια και ένα νέο πρότυπο για την αναπηρία.

Ο κ. Βασίλης Καλοπίσης, συντονιστής λειτουργίας του Συλλόγου "ΤΟ ΠΕΤΑΓΜΑ",  μαζί με μέλη δικτύων παρουσιάζοντας  τρία συγκεκριμένα επιτυχημένα παραδείγματα κύκλων φιλίας που υλοποιήθηκαν στη διάρκεια του προγράμματος απέδειξε ότι η δημιουργία φυσικών, ατομικών, κοινωνικών δικτύων εμπλουτίζει και διευκολύνει τη ζωή του ατόμου με αναπηρία και σαφώς συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής του. Η ύπαρξη κοινωνικού δικτύου γύρω από το άτομο με αναπηρία κάνει τη ζωή του ατόμου πιο όμορφη και πιο ασφαλή, διευρύνει τους ορίζοντές του και βέβαια προσφέρει νέες δυνατότητες. Τα άτομα με αναπηρία χρειάζονται μεν την υποστήριξη μας, αλλά παράλληλα μπορούν να συνεισφέρουν θετικά στο κοινωνικό γίγνεσθαι.