Σε δύο "δόσεις" θα συνεδριάσει η Δευτεροβάθμια Επιτροπή Ενστάσεων για τη Θετική Λίστα, προκειμένου να εξετάσει τις ενστάσεις που έχουν υποβληθεί από τις φαρμακευτικές εταιρίες για την ένταξη των φαρμάκων τους στη Λίστα Συνταγογραφουμένων Φαρμάκων, τα οποία αποζημιώνουν οι ασφαλιστικοί οργανισμοί.

Η Δευτεροβάθμια επιτροπή θα συνεδριάσει στον ΕΟΦ, αύριο 6 Απριλίου και την ερχόμενη Δευτέρα 11 Απριλίου. Αύριο θα δεχθεί τις φαρμακευτικές των οποίων το όνομα ξεκινά από Α και τελειώνει σε Μ για συζήτηση των ενστάσεων και την Δευτέρα 11 Απριλίου θα εξεταστούν οι εντάσεις των φαρμακευτικών των οποίων το όνομα ξεκινά από Ν και τελειώνει σε Ω ή Ζ.

Οι ενστάσεις που έχουν υποβληθεί δεν ξεπερνούν τις 50 και στις περισσότερες περιπτώσεις αφορούν τον τρόπο υπολογισμού της τιμής αναφοράς ανά θεραπευτική κατηγορία ή τις ενδείξεις των φαρμάκων στις οποίες έχουν τεθεί περιορισμοί εξαιτίας διαφορετικής επιστημονικής ερμηνείας.