Τις μονάδες υγείας "της γειτονιάς" αντιπαραβάλλει η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας στο σημερινό στρεβλό σύστημα υγείας, όπου  ουσιαστικά η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας παρέχεται από τα ... νοσοκομεία, δηλαδή από τη δευτεροβάθμια περίθαλψη.

Ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας του υπουργείου Υγείας Σταμάτης Βαρδαρός, παρουσίασε χθες στην ημερίδα του υπουργείου για το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020, λίγο πιο ανεπτυγμένη την πρόταση του υπουργού Υγείας Ανδρέα Ξανθού κατά τις προγραμματικές δηλώσεις, σχετικά με τα "100 σημεία δράσης" στην Υγεία. (προηγούμενο ρεπορτάζ του Healthmag, εδώ).

Ο κ. Βαρδαρός, σημείωσε πως σήμερα ισχύει ένα στρεβλό σύστημα αποζημίωσης παρόχων, χωρίς μηχανισμούς ρύθμισης και ελέγχου, με ανεξέλεγκτη δραστηριοποίηση του επιχειρηματικού τομέα, υπερπροσφορά τεχνολογικού εξοπλισμού και εξειδικεύσεων που καταλήγουν σε εμπορευματοποίηση των υπηρεσιών υγείας. Το αποτέλεσμα είναι οι ασθενείς να αντιμετωπίζονται συνταγογραφικά, και να παρατηρείται πολυφαρμακία και άτυπες πληρωμές.

Όλα αυτά συμβάλλουν στην προκλητή ζήτηση υπηρεσιών υγείας, σε ανακατεύθυνση των ασθενών προς τον ιδιωτικό τομέα, με την ανάλογη επιβάρυνση, η οποία καλύπτεται από ίδιες δαπάνες.

Χαρακτηριστικά παρουσίασε στοιχεία σύμφωνα με τα οποία το ποσοστό ίδιας δαπάνης για υπηρεσίες υγείας επί των συνολικών δαπανών νοικοκυριού το 2013 έφθασε στο  4,1% όταν ο μέσος όρος του ΟΟΣΑ φτάνει το 2,8% και στην Κορέα και Ελβετία είναι 4,7% και 4,5%, αντίστοιχα.

Με στοιχεία της ίδιας χρονιάς, κίνδυνο φτώχειας αντιμετωπίζει το 40% του πληθυσμού, όταν το 2010 ήταν μόλις 15%, ενώ η φαρμακευτική δαπάνη είχε φθάσει στο 30,5% της συνολικής δαπάνης για την υγεία.

Η νέα πρωτοβάθμια υγεία
Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του υπουργείου Υγείας, αρχικά θα δημιουργηθούν 30 "μονάδες γειτονιάς" πιλοτικά, σε τέσσερις αστικές περιοχές με πληθυσμό της τάξης των 10.000 ατόμων, (περιοχές Αττικής, Θεσσαλονίκης, Δυτικής Ελλάδας και Κρήτης), οι οποίες θα στελεχωθούν με τέσσερις οικογενειακούς γιατρούς, έναν παιδίατρο, δύο νοσηλευτές και δύο επισκέπτες υγείας, έναν κοινωνικό λειτουργό και δύο διοικητικούς υπαλλήλους. Οι μονάδες θα λειτουργούν από τις 8 π.μ. - 8 μ.μ.

Οι μονάδες αυτές θα παρέχουν συστηματική παρακολούθηση της υγείας, κλινική αντιμετώπιση των περιστατικών, Κοινωνική φροντίδα, Φροντίδα κατ’ οίκον, εκτίμηση και διαχείριση κινδύνου νοσημάτων και καταστάσεων υψηλού επιπολασμού, φυσική αποκατάσταση και κοινωνική επανένταξη, αγωγή υγείας, υγεία μητέρας και παιδιού, εκτίμηση των αναγκών υγείας της κοινότητας, σχεδιασμό και εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης και προαγωγής  της υγείας, εκτίμηση και παρέμβαση σχετικά με τις συνθήκες υγιεινής διαβίωσης και εργασίας.

Κατ΄ αρχήν εκτιμάται ότι θα χρειαστεί η πρόσληψη 300 ατόμων ιατρικού και παραϊατρικού προσωπικού, ενώ σε ότι αφορά το κόστος, υπολογίζεται ότι η κάθε τοπική μονάδα θα χρειάζεται 500.000 ευρώ ετησίως,

Προοπτικά ο στόχος είναι να καλυφθεί το 5% του πληθυσμού και σταδιακά ως το 2020, το 52,5% του πληθυσμού. Σε πλήρη ανάπτυξη για το σύνολο του πληθυσμού, το νέο σύστημα πρωτοβάθμιας φροντίδας, θα μπορέσει να λειτουργήσει περίπου σε βάθος 10ετίας.

Κέντρο αναφοράς των τοπικών μονάδων, θα είναι τα Κέντρα Υγείας και οι μονάδες του ΠΕΔΥ, ενώ το σύστημα θα υποστηρίζεται και από το δίκτυο των συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ γιατρών. Στόχος είναι η μείωση της ροής ασθενών προς τα νοσοκομεία, όμως με άμεση υγειονομική κάλυψη τους. Η πρόταση αναμένεται να φέρει σημαντικό δημοσιονομικό όφελος, αλλά και να προστατέψει και οικονομικά τους ασθενείς.