Ειδικότερα, για ραντεβού που θα κατοχυρωθούν στο χρονικό διάστημα από 7 έως 15  Απριλίου 2016, το ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ Hospital Center παρέχει:    

1. Πακέτο Προληπτικού Ελέγχου check up), το οποίο περιλαμβάνει κλινική εξέταση από εξειδικευμένο καρδιολόγο, ηλεκτροκαρδιογράφημα, γενική αίματος, σάκχαρο, ουρία, κρεατινίνη, ολική χοληστερόλη, HDL, LDL, SGPT, SGOT, στην τιμή των 30 ευρώ.

2. Πακέτο Ελέγχου  Θυροειδούς (Υπέρηχος θυροειδούς, TSH, T4 και Anti TPO), επίσης στην τιμή των 30 ευρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες και προγραμματισμό των ραντεβού στο πλαίσιο της διπλής προσφοράς, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν από τις 7 έως τις 15 Απριλίου στο τηλέφωνο: 210. 6972913 (ώρες 08:00 -16:00) ή με ηλεκτρονική αλληλογραφία στο: p.nikomani@dunant.gr.