Ανοίγει και πάλι το θέμα του ωραρίου λειτουργίας των φαρμακείων, αφού όπως επισημαίνει ο υπουργός Υγείας "έχουν καταγραφεί συχνά αντίθετα αποτελέσματα".

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση της βουλευτή Εύης Χριστοφιλοπούλου, ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός, κάνει αποτίμηση των συνεπειών της απελευθέρωσης του ωραρίου λειτουργίας των φαρμακείων και επισημαίνει ότι : "Παρά το γεγονός ότι, η εν λόγω ρύθμιση υιοθετήθηκε προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα να αυξηθεί η πρόσβαση των καταναλωτών στα Φαρμακεία και παράλληλα δύνανται να ωφεληθούν και οι φαρμακοποιοί μέσω της αύξησης του όγκου και του είδους των υπηρεσιών που προφέρουν, έχουν έκτοτε καταγραφεί συχνά αντίθετα αποτελέσματα".

Για το λόγο αυτό, ο υπουργός, παραπέμπει στην "Ομάδα Εργασίας για τη διερεύνηση της υφιστάμενης νομοθεσίας" και επισημαίνει ότι "επεξεργαζόμαστε την αναθεώρηση της υφιστάμενης νομοθεσίας" σχετικά με τη λειτουργία των φαρμακείων της χώρας που θα ρυθμίζει τα σχετικά θέματα.

Όπως επισημαίνει ο αντιπρόεδρος του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου Γιάννης Δαγρές, το διευρυμένο, καθώς και το απελευθερωμένο, ωράριο Φαρμακείων δεν αποτελούν Μνημονιακή Υποχρέωση της Ελλάδος, καθώς:

  • Σύμφωνα με το Μνημόνιο που έχει υπογράψει η χώρα στις 23-11-2010 προβλέπεται επί λέξει: "προώθηση πιο ελαστικών ωραρίων λειτουργίας" (σελ. 31), και
  • Σύμφωνα με το επόμενο Μνημόνιο (25-2-2011) προβλέπεται επί λέξει: "αύξηση των ωρών λειτουργίας των Φαρμακείων" (σελ. 89).

Οι δεσμεύσεις αυτές δεν αναφέρουν πουθενά τη θέσπιση διευρυμένου ωραρίου λειτουργίας φαρμακείων, αλλά ούτε και απελευθερωμένου/άναρχου ωραρίου λειτουργίας φαρμακείων. Είναι δηλαδή τελείως άσχετες και κινούνται σε εντελώς άλλη κατεύθυνση από τη θέσπιση διευρυμένου ωραρίου λειτουργίας φαρμακείων ή/και την πλήρη και άναρχη απελευθέρωση ωραρίου, οι οποίες και τελικά νομοθετήθηκαν από τις προηγούμενες Κυβερνήσεις.

Ο κ. Δαγρές επισημαίνει ακόμη, ότι τελικά, σύμφωνα και με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της Περιφέρειας Αττικής, το διευρυμένο και το απελευθερωμένο ωράριο λειτουργίας, λόγω του τεράστιου πλήγματος που έχουν επιβάλει στις εφημερίες και της ασύμμετρης και άναρχης διασποράς των ανοιχτών φαρμακείων:

  • έχουν προξενήσει τεράστια σύγχυση και ταλαιπωρία στους πολίτες και
  • έχουν μειώσει σοβαρά τη δυνατότητα των πολιτών να έχουν πρόσβαση σε φαρμακεία όλο το 24ωρο καθημερινά.

Το αποτέλεσμα είναι τελικά να έχει καταστεί για το κοινό, η πρόσβαση σε φαρμακείο, πολύ δυσκολότερη σε σχέση με πριν