Αντίδραση της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδας προκαλεί η εμπλοκή αρμοδιοτήτων των νοσηλευτών με τους επισκέπτες υγείας, με αποτέλεσμα η ΕΝΕ να απευθύνει επιστολή προς τον πρόεδρο των ΤΕΙ για την διευθέτηση του προβλήματος από το επίπεδο των σπουδών. Οι εκπρόσωποι των νοσηλευτών κάνουν λόγο για περίπτωση αντιποίησης επαγγέλματος, που αποτελεί παγκόσμια πρωτοτυπία και πρέπει να απαλειφθεί το συντομότερο δυνατόν.

Στην επιστολή τους, ο πρόεδρος της ΕΝΕ Δημήτρης Σκουτέλης και ο γενικός γραμματέας Αριστείδης Δάγλας, επισημαίνουν ότι διεθνώς, οι επισκέπτες υγείας έχουν πτυχίο Νοσηλευτικής και αντίστοιχη άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και έχουν επιλέξει να λάβουν επιπρόσθετη εκπαίδευση στη Δημόσια Υγεία ώστε να αποκτήσουν την εξειδίκευση ως κοινοτικοί νοσηλευτές δημόσιας υγείας (community public health nurses).

Στο Ηνωμένο Βασίλειο οι Health visitors (επισκέπτες υγείας) είτε έχουν παρακολουθήσει προγράμματα εξειδίκευσης μετά το πτυχίο νοσηλευτικής είτε έχουν επιλέξει την κατεύθυνση Specialist Community Public Health Nursing του προγράμματος σπουδών Νοσηλευτικής bachelor in Nursing. Σε πανεπιστήμια άλλων χωρών, όπως η Φινλανδία, οι επισκέπτες υγείας είναι απόφοιτοι σχολών Νοσηλευτικής δημόσιας υγείας (public health nursing).

Στον αντίποδα, στη χώρα μας, μελετώντας το πρόγραμμα Σπουδών που εγκρίθηκε και άρχισε να εφαρμόζεται από το Τμήμα Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας στην κατεύθυνση της Κοινοτικής Υγείας, μπορεί να διαπιστώσει κανείς ότι το 50% των σελίδων του κειμένου αναφέρεται σε νοσηλευτικές αρμοδιότητες. Στο σύνολο των 198 σελίδων του Προγράμματος Σπουδών υπάρχουν 103 αναφορές σε «νοσηλευτική».

Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας (ΕΝΕ), ιδρυθείσα με το Ν. 3252/2004, έχει ως βασικό σκοπό και προορισμό της, την προστασία του επαγγέλματος του Νοσηλευτή από στρεβλώσεις και απόπειρες υποκατάστασης, υφαρπαγής και διαστρέβλωσης ρόλων και αρμοδιοτήτων των Νοσηλευτών της χώρας και κατ’ επέκταση φροντίζει τη σαφή οριοθέτηση των καθηκόντων που εκπηγάζουν από τα διδάγματα της νοσηλευτικής επιστήμης.

Όπως προκύπτει εναργώς από τα παραπάνω, η ΕΝΕ υποστηρίζει σθεναρά την επανεξέταση του προσανατολισμού του Τμήματος Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας, με την ταυτόχρονη αποφυγή της υποκατάστασης των ακαδημαϊκών, εκπαιδευτικών και επαγγελματικών χαρακτηριστικών των νοσηλευτών.