Μόνιμη ακτινοθεραπεύτρια με βαθμό επιμελητή Β΄ τοποθετείται τελικά στο ακτινοθεραπευτικό τμήμα του Νοσοκομείου Παίδων Αγλ. Κυριακού, με τη δημοσίευση στην εφημερίδα της κυβερνήσεως της νέας πρόσληψης γιατρού ΕΣΥ.

Μετά τις έντονες διαμαρτυρίες για τον κίνδυνο να κλείσει το ακτινοθεραπευτικό τμήμα του νοσοκομείου, το γραφείο Τύπου του υπουργού Υγείας ανακοίνωσε αργά το απόγευμα ότι:
1.    Με την αριθμ. Α2α/Γ.Π./48822/10−7−2015 απόφαση του Υπουργού Υγείας  (ΦΕΚ 39/ΤΕΥΧΟΣ Γ/28.7.2015), η ιατρός Αικατερίνη Αλεξοπούλου διορίζεται σε μόνιμη θέση ειδικευμένης ιατρού Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας με εισαγωγικό βαθμό Επιμελητή Β΄ του Γ.Ν.Π.Α. «Π. & Α. Κυριακού», θέση επί θητεία του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ.
2.    Παρατείνεται η θητεία του επικουρικού ιατρού που λήγει στις 2/10/2015. Ο δεύτερος επικουρικός συνεχίζει κανονικά τη θητεία του καθόσον αυτός προσελήφθη τον Μάιο του 2015.
3.    Προκηρύσσεται άμεσα θέση εξειδικευμένου επικουρικού ιατρού με διετή θητεία, ακτινοθεραπευτικής ογκολογίας με ειδικό προσόν 18μηνη αποδεδειγμένη κλινική εμπειρία στην παιδιατρική ακτινοθεραπεία.
4.    Τέλος, αναμένεται η άμεση προκήρυξη μόνιμης θέσης Επιμελήτριας Α

Καταλήγοντας, το γραφείο Τύπου τονίζει ότι "η διασφάλιση της παροχής δημόσιας και δωρεάν Υγείας σε όλο τον ελληνικό λαό, πόσο μάλλον σε παιδιά, ήταν, είναι και θα παραμείνει απόλυτη προτεραιότητα της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας και της Κυβέρνησης".