Καμία πρόβλεψη, εκτίμηση, μελέτη ή προϋπολογισμός δεν έχει γίνει από τα εμπλεκόμενα υπουργεία αναφορικά με το κόστος της κάλυψης των ανασφαλίστων από τις δημόσιες υπηρεσίες υγείας.

Αυτό επισημαίνει ο πρόεδρος του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου Κων. Λουράντος με αφορμή την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης και σημειώνει πως "αντ’ αυτών, γίνεται ανερυθρίαστα αποδεκτό ότι δεν μπορούν τα εμπλεκόμενα υπουργεία να προϋπολογίσουν την προκληθείσα από την εφαρμογή της ΚΥΑ δαπάνη… Η μόνη πρόβλεψη που αναφέρεται στην ΚΥΑ είναι ότι η δαπάνη βαρύνει τον ΕΟΠΥΥ".

Ο κ. Λουράντος με δήλωσή του, σημείωσε πως "Τίθεται συνεπώς ευλόγως το ερώτημα, αν έχει προβλεφθεί σχετικό κονδύλι στον προϋπολογισμό του ΕΟΠΥΥ, αν όχι πότε θα προβλεφθεί, ποιο θα είναι το ύψος του και ποιος θα αναλάβει εν τέλει το κόστος. Καθίσταται, φρονούμε, αντιληπτό ότι η άσκηση κοινωνικής πολιτικής διά «της έγκαιρης παροχής ιατρικής φροντίδας σε όλους τους πολίτες», δέον είναι να συνοδεύεται από ρεαλιστικά και απολύτως συγκεκριμένα οικονομικά στοιχεία, ούτως ώστε η κοινωνική πολιτική να είναι ουσιαστική και όχι για το θεαθήναι και εις βάρος όλων εν τέλει των πολιτών". 

Καταλήγοντας, ο κ. Λουράντος τόνισε πως ο Π.Φ.Σ. έχει αποδείξει πολλάκις ότι έχει σταθεί δίπλα σε όλους εκείνους που έχουν ανάγκη, οφείλει όμως να τονίσει προς κάθε κατεύθυνση ότι θα σταθεί απέναντι σε εκείνους που θα υποβαθμίσουν την ποιότητα των παρεχόμενων φαρμακευτικών και ιατρικών υπηρεσιών προς τους πολίτες.