Για επίθεση από την Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος κάνει λόγο ο Πανελλήνιος Σύλλογος Επισκεπτών Υγείας (ΠΣΕΥ), με επιστολή του προς τον πρόεδρο του ΤΕΙ, σχετικά με τις καταγγελίες της ΕΝΕ περί αντιποίησης επαγγέλματος, και αλληλοεπικάλυψης αρμοδιοτήτων που πρέπει να αντιμετωπιστεί το συντομότερο δυνατόν, από την έναρξη εκπαίδευσης. (σχετικό δημοσίευμα Healthmag, εδώ). 

Στην επιστολή της η διοίκηση του ΠΣΕΥ απαντά στην αντίστοιχη επιστολή του προέδρου του ΤΕΙ, και επισημαίνει ότι ιστορικά, στην Ελλάδα, ο θεσμός του επισκέπτη υγείας εμφανίζεται για πρώτη φορά το 1927 με την ανάπτυξη του ΠΙΚΠΑ, στο οποίο ανατέθηκε από το κράτος η υγιεινή και προστασία της μητρότητας και του παιδιού. Την εκπαίδευση είχε αναλάβει ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, ενώ το 1930 ιδρύθηκε η πρώτη Σχολή Επισκεπτριών Κοινοτικής Υγιεινής.

Οι επισκέπτες υγείας είναι απόφοιτοι της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του τμήματος Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας με κατεύθυνση την κοινοτική υγεία ή αντίστοιχων τμημάτων ημεδαπής ή αλλοδαπής.

Ο ΠΣΕΥ στην επιστολή του, επισημαίνει ότι "Τα επαγγελματικά δικαιώματα, τόσο των επισκεπτών υγείας, όσο και των νοσηλευτών, καθορίζονται με το ΠΔ 351/189, αρ. 1 (για τους νοσηλευτές) και άρ. 3 (για τους επισκέπτες υγείας). Είναι απολύτως διακριτά μεταξύ τους και έκαστο εξ αυτών συνδέεται άρρηκτα και οργανικά με τα αντίστοιχα προγράμματα σπουδών, που είναι επίσης διακριτά μεταξύ τους, καθώς αναφέρονται σε διαφορετικά τμήματα.

Αυτά βεβαίως τα γνωρίζει πολύ καλά η ΕΝΕ και σε κάθε περίπτωση οφείλει να τα γνωρίζει. Το κείμενο, οι χαρακτηρισμοί και το ύφος, προδίδουν τους σκοπούς τους. Στόχος της ΕΝΕ είναι η ανατροπή και υφαρπαγή εκ μέρους της των επαγγελματικών δικαιωμάτων των επισκεπτών υγείας στην κοινότητα, όπως απροκάλυπτα αναφέρεται στην ανακοίνωσή της. Ας είναι λοιπόν προσεκτική η ΕΝΕ όταν προβαίνει  σε χαρακτηρισμούς όπως αντιποίηση επαγγέλματος και υποκατάσταση και υφαρπαγή ρόλων και αρμοδιοτήτων. Την καλούμε να τους ανακαλέσει άμεσα. Εφόσον όμως εμμένει σ΄ αυτούς θα υπερασπιστούμε τα δικαιώματά μας, με κάθε νόμιμο μέσο.

Στόχος της ΕΝΕ, όπως δηλώνεται στην τελευταία παράγραφο της ανακοίνωσής της, είναι η ανατροπή του εκπαιδευτικού και ακαδημαϊκού προσανατολισμού των σπουδών του τμήματος Επισκεπτών Υγείας, με απώτερο στόχο την υφαρπαγή των επαγγελματικών δικαιωμάτων στο επίπεδο της κοινότητας. Δεν προσπαθεί δηλαδή μόνο να υφαρπάξει αρμοδιότητες και καθήκοντα των επισκεπτών υγείας, αλλά επιχειρεί την πρακτική της αυτή, να τη θεμελιώσει και ακαδημαϊκά, παρεμβαίνοντας και στον ακαδημαϊκό χώρο.

Αν αυτό δεν είναι αντιποίηση και σύγχυση ρόλων, τότε οι λέξεις και οι έννοιες έχουν χάσει το νόημά τους.

Αντί η ΕΝΕ, ως συλλειτουργός στο χώρο της Υγείας, να συμβάλλει στη βελτίωση της παροχής του ύψιστου δημόσιου αγαθού της Υγείας προς τους πολίτες, ακολουθεί μια ύπουλη τακτική κοινωνικού αυτοματισμού και ανεύθυνου συντεχνιασμού που είμαστε βέβαιοι ότι δεν εκφράζει τους νοσηλευτές και τις νοσηλεύτριες".