Οικοτροφείο για ασθενείς με νόσο Alzheimer, καθώς και κέντρο ημέρας για τους πάσχοντες, αναμένεται να ιδρύσει η αστική μη κερδοσκοπική εταιρία "Αποστολή", στο Χαλάνδρι.

Το οικοτροφείο στόχος είναι να αποκτήσει δυναμικότητα 15 κλινών για ασθενείς που θα φιλοξενούνται στη νέα δομή, ενώ ταυτόχρονα το οικοτροφείο θα μπορεί να παρέχει και υπηρεσίες βραχύβιας φιλοξενίας σε άλλους πέντε ασθενείς.

Αντίστοιχα, το Κέντρο Ημέρας, στόχο έχει την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης ασθενών με νόσο Alzheimer, αλλά ταυτόχρονα και την υποστήριξη των φροντιστών των πασχόντων, ώστε να μπορούν να διατηρήσουν την ψυχική τους ισορροπία και να μπορούν έτσι να αντιμετωπίσουν καλύτερα την πάθηση των ασθενών - συγγενών τους.

Για την δυνατότητα λειτουργίας των δύο παραπάνω δομών, ο γενικός γραμματέας Υγείας Πέτρος Γιαννουλάτος, έδωσε τις απαιτούμενες άδειες λειτουργίας με δύο πρόσφατες αποφάσεις του, με τις οποίες μάλιστα προβλέπονται και προσλήψεις 36 συνολικά ατόμων και για τις δύο δομές. 

Ο γενικός γραμματέας Υγείας έχει ήδη επισημάνει, ότι μέσω του ΕΣΠΑ θα δοθεί προτεραιότητα στην εκπαίδευση του προσωπικού δομών που απασχολούνται σε μονάδες ασθενών με Αλτζχάιμερ, καθώς τα κρούσματα της νόσου αυξάνονται καθημερινά με την αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης και στη χώρα δεν υπάρχουν τέτοιες εξειδικευμένες δομές. Παράλληλα, ο τομέας ψυχικής υγείας, με εξασφαλισμένη κοινοτική χρηματοδότηση θα προχωρήσει σε ξεχωριστές συμβάσεις με τους φορείς του ιδιωτικού τομέα για την κάλυψη αναγκών όχι μόνο για ψυχικές παθήσεις αλλά και γηριατρική κλπ.

Με τα δεδομένα αυτά, οι νέες δύο μονάδες που εγκρίθηκαν θα μπορούν να καλύπτουν ασθενείς μέσω συμβάσεων με τα ασφαλιστικά τους ταμεία, να έχουν προσωπικό εκπαιδευμένο μέσω ΕΣΠΑ και να εξυπηρετούν ανάγκες διασυνδεόμενες με το δίκτυο Τοπικών Μονάδων Υγείας (Το.Μ.Υ.), με στόχο την αποκέντρωση δομών, ώστε να διασφαλίζεται η εγγύτητα του χρήστη και η μείωση των ανισοτήτων στην πρόσβαση των αναγκαίων υπηρεσιών.

Συγκεκριμένα, η πρώτη απόφαση που αφορά στο Οικοτροφείο, προβλέπει ότι άμεσοι στόχοι της μονάδας, είναι η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και γενικά η υποστήριξη των ασθενών,  καθώς και η υποστήριξη και η ενίσχυση της ισορροπίας των οικογενειών των ασθενών.  Πιο συγκεκριμένα στο οικοτροφείο θα παρέχονται οι εξειδικευμένες υπηρεσίες ψυχολογικής υποστήριξης και εμψύχωσης, εργοθεραπευτικές υπηρεσίες,  ψυχοθεραπεία, μουσικοθεραπεία, φυσικοθεραπεία, γυμναστική, γνωστική νευροαποκατάσταση.      

Επιστημονικά υπεύθυνη έχει οριστεί η ψυχολόγος Ιωάννα Γιαννή,  ενώ το υπόλοιπο προσωπικό των 22 ατόμων, θα απαρτίσουν: ένας ψυχολόγος με πλήρη απασχόλησης, ένας κοινωνικός λειτουργός και ένας εργοθεραπευτής και οι δύο μερικής απασχόλησης, οκτώ νοσηλευτές μερικής απασχόλησης, μία γυμνάστρια μερικής απασχόλησης, καθώς και 8 άτομα βοηθητικό προσωπικό και δύο άτομα διοικητικό προσωπικό, πλήρους απασχόλησης. 

Αντίστοιχα, η δεύτερη απόφαση αφορά τη μονάδα ημερήσιας φροντίδας. Άμεσοι στόχοι  αυτής της μονάδας αντιμετώπισης της νόσου Alzheimer είναι η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και γενικά η υποστήριξη των ασθενών  καθώς και η υποστήριξη και η ενίσχυση της ισορροπίας των οικογενειών των ασθενών. Στο κέντρο ημέρας θα παρέχονται ψυχολογική υποστήριξη και εμψύχωση, εργοθεραπεία, ψυχοθεραπεία, ασκήσεις γνωστικού τύπου, γυμναστική, κινησιοθεραπεία στους επισκέπτες ασθενείς. Όσον αφορά, στις υπηρεσίες προς μέλη οικογενειών με ασθενείς Alzheimer θα περιλαμβάνονται ενημέρωση, συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη, εκπαίδευση πάνω σε συμπεριφορικές τεχνικές κλπ.

Επιστημονικά υπεύθυνη είναι και εδώ, η ψυχολόγος Ιωάννα Γιαννή,  πλαισιούμενη από προσωπικό 14 ατόμων, και συγκεκριμένα δύο ψυχολόγων και ενός ατόμου διοικητικού προσωπικού πλήρους απασχόλησης, και ενός κοινωνικού λειτουργού, ενός εργοθεραπευτή, 8 νοσηλευτών και μίας γυμνάστριας μερικής απασχόλησης.

Το οικοτροφείο και η μονάδα ημερήσιας φροντίδας θα υπόκεινται σε εσωτερική αξιολόγηση και θα είναι διασυνδεδεμένα με τις τοπικές δομές ψυχικής υγείας. Οι δαπάνες λειτουργίας τους θα καλύπτονται από πιστώσεις του Κρατικού Προϋπολογισμού, μόνο κατά το μέρος που δεν καλύπτονται από ίδια έσοδα.