Σύμφωνα με τις τοποθετήσεις της ηγεσίας της ΠΟΣΕΥΠ ΕΟΠΥΥ-ΠΕΔΥ, οι Μονάδες Υγείας του ΠΕΔΥ καταρρέουν από την υποχρηματοδότηση και την υποστελέχωση. Σε αυτή την κατάσταση καλούνται να σηκώσουν και το βάρος της πρωτοβάθμιας περίθαλψης των  2,5 εκατομμυρίων ανασφάλιστων πολιτών. Μάλιστα στο επόμενο χρονικό διάστημα οι ανάγκες αναμένεται να οξυνθούν καθώς θα υπάρξει  ανάγκη για φροντίδα των χιλιάδων προσφύγων, που βρίσκονται στη Ελλάδα. Ο κόσμος αλλάζει, οι ανάγκες γιγαντώνονται και η δημόσια χρηματοδότηση παραμένει στα χαμηλότερα επίπεδα στην ΕΕ.

Όπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση, μέχρι την εφαρμογή του Νόμου 4238 υπηρετούσαν 5500 γιατροί στα πολυϊατρεία του ΕΟΠΥΥ. Όμως 3000 απολύθηκαν, 300 έχουν ήδη συνταξιοδοτηθεί, ενώ ο 40% των μονάδων έκλεισαν και από 350  σήμερα λειτουργούν 220. Για τους λόγους αυτούς πρέπει να στελεχωθούν άμεσα με ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό όλες οι μονάδες του ΠΕΔΥ και των Κέντρων Υγείας. Οι απολύσεις γιατρών με το Νόμο 4238/2014, ήταν η αρχή της διάλυσης του πρωτοβάθμιου συστήματος. Η συνεχώς μειούμενη χρηματοδότηση και η ανεπάρκεια της δημόσιας διοίκησης να επιλύσει στοιχειώδη προβλήματα, έφεραν σε απόγνωση  σημαντικό τμήμα του πληθυσμού. 

Αναφέρουν ακόμη ότι η πρόσφατη Υπ. Απόφαση για τις καταχρηστικές μονομερείς αποφάσεις αποσπάσεων-μετακινήσεων γιατρών, παρακάμπτοντας  Υπηρεσιακά Συμβούλια, πέραν του ότι παραβιάζει κάθε καλώς εννοούμενη προστασία των υγειονομικών υπαλλήλων από καταχρηστικές ασκήσεις εξουσίας της Διοίκησης λειτουργεί επίσης ως αντικίνητρο και επιδεινώνει την ήδη επισφαλή εργασιακή σχέση. 

Την ίδια στιγμή σχεδιάζεται ένα διαφορετικό πρωτοβάθμιο σύστημα υγείας (ιατρεία γειτονιάς), που αναφέρεται σε ανάγκες δεκαετίας του 40 και του 50 με προγράμματα ΕΣΠΑ. Η Ομοσπονδία έχει ομόφωνα απορρίψει σχέδια που δεν αρμόζουν στην επιστημονική παράδοση της χώρας μας και πολύ περισσότερο στις ανάγκες του πληθυσμού.
 Με μεγάλη καθυστέρηση έγινε με το Νόμο 4368 η μισθολογική και βαθμολογική εξομοίωση των γιατρών πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Περιμένουμε ακόμη την εφαρμογή του δύο σχεδόν μήνες μετά την ψήφιση του νόμου. Συγκεκριμένες υγειονομικές περιφέρειες (3η και 4η) δεν έχουν ακόμη πράξει τα στοιχειώδη.

Οι γιατροί και εργαζόμενοι αντιδρούν ακόμη και στο γεγονός ότι με πρόσφατη υπουργική απόφαση έγινε διεύρυνση του ωραρίου των Μονάδων Υγείας, καταπατώντας κατάφορα στοιχειώδη εργασιακά δικαιώματα. Το σκεπτικό της διεύρυνσης δεν εξυπηρετεί πραγματικές ανάγκες. Οι νοσοκομειακοί γιατροί του ΕΣΥ και οι γιατροί των ΚΥ εργάζονται πρωινό ωράριο. Πέραν του ωραρίου αυτού υπάρχει υπερωριακή απασχόληση. Στους γιατρούς του ΠΕΔΥ  - ΕΣΥ, αυτό δεν ισχύει.

Η Ομοσπονδία καθιστά σαφές:
1.    Δεν θα δεχτεί οπισθοδρόμηση του Συστήματος Υγείας. Είναι ανάγκη η χρηματοδότηση να αυξηθεί άμεσα. Η λειτουργικότητα του συστήματος δεν πρέπει να αφεθεί σε στείρες ιδεολογικές εμμονές διανθισμένες με μνημονιακούς εκβιασμούς. Οι κάτοικοι της χώρας μας έχουν συνταγματικά δικαιώματα κατοχυρωμένα, το δικαίωμα στην Υγεία και στην Παιδεία.
2.    Δεν θα ανεχτεί να σχεδιάζουν σύστημα υγείας χωρίς τους εργαζόμενους και τους εκπρόσωπους των εργατικών συνδικάτων.
3.    Δεν θα χρεωθεί σε καμιά περίπτωση πολιτικές που θα οδηγήσουν στην νεοφιλελευθεροποίηση και την περαιτέρω ιδιωτικοποίηση του συστήματος.
4.    Η κινηματική μας εμπειρία και πρακτική δεν έχει ξεχαστεί και βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα.
5.    Τα όρια της υπομονής έχουν φτάσει στο τέλος.