Την προσωρινή απαγόρευση των παράλληλων εξαγωγών και της ενδοκοινοτικής διακίνησης 10 φαρμάκων και των υποκατηγοριών αυτών δηλαδή συνολικά 28 σκευασμάτων, αποφάσισε ο ΕΟΦ. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση την οποία υπογράφει η Α’ Αντιπρόεδρος του ΔΣ του οργανισμού, κα Δέσποινα Μακριδάκη, η κίνηση επιβάλλεται ως έκτακτο μέτρο προστασίας της δημόσιας υγείας, ενώ η απόφαση εφαρμόζεται άμεσα και κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος της απαγορεύεται κάθε αποθεματοποίηση των εν λόγω προϊόντων.

Η απόφαση αφορά τις διάφορες μορφές των φαρμάκων CLEXANE, CRESTOR, ELIQUIS, KEPPRA, LYRICA, NOVOMIX, PRADAXA, PROLIA, SERETIDE και TEGRETOL.

Υπενθυμίζουμε επίσης ότι η υποχρέωση της διάθεσης αποκλειστικά στην εγχώρια αγορά ισχύει για όλα τα φαρμακευτικά προϊόντα που εισέρχονται στην Ελλάδα μετά από έγκριση του Ε.Ο.Φ. για έκτακτη εισαγωγή ή κατ’ εξαίρεση κυκλοφορία με ξενόγλωσση επισήμανση. Επιπρόσθετα, οι κάτοχοι άδειας χονδρικής πώλησης φαρμάκων υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα στο mail : pakaep@eof.gr τα αποθέματά των προϊόντων του συνημμένου πίνακα που έχουν στην κατοχή τους.

Σε κάθε περίπτωση, η διάθεση των φαρμάκων στους ασθενείς στην εγχώρια αγορά κατά προτεραιότητα από όλους τους συμμετέχοντες στην αλυσίδα διακίνησης (κάτοχοι άδειας κυκλοφορίας, φαρμακαποθήκες, φαρμακεία) σύμφωνα με τη ζήτηση και τη συνταγογράφησή τους, είναι επιβεβλημένη.
Ο ΕΟΦ επιτηρεί την τήρηση των υποχρεώσεων επάρκειας των προϊόντων. Η μη επαρκής κάλυψη των αναγκών των ασθενών επισύρει την επιβολή των κυρώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 19 του ν.δ. 96/73 όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 33 του ν. 1316/1983 και το άρθρο 175, παρ. 2α της ΔΥΓ3(α) /ΓΠ 32221 (ΦΕΚ 1049 Β’/29.4.13) και του άρθρου 95 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α’ 167)
Η παρούσα απόφαση είναι προσωρινή και ισχύει μέχρι να τροποποιηθεί ή να ανακληθεί με νεώτερη απόφαση του ΕΟΦ.