Συνάντηση με την Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ευτέρπη Κουτζαμάνη θα έχει την ερχόμενη Δευτέρα στις 10 το πρωί ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος προκειμένου να προσκομίσει στοιχεία σχετικά με τις ελλείψεις φαρμάκων, μετά τη χθεσινή προσωρινή απαγόρευση των παράλληλων εξαγωγών από τον ΕΟΦ.

Παράλληλα, ο ΠΦΣ προχώρησε στην επίδοση εξωδίκου διαμαρτυρίας στις 8 Απριλίου, προς την εταιρεία AMGEN Ελλάς ΕΠΕ για το θέμα της έλλειψης του φαρμάκου Prolia που κοινοποιήθηκε στον υπουργό Υγείας, στον ΕΟΦ στον ΣΦΕΕ, στην ΟΣΦΕ και στον Πανελλήνιο Σύλλογο Φαρμακαποθηκαρίων.

Στο μεταξύ, ο Βουλευτής του Ποταμιού Κωνσταντίνος Μπαργιώτας σε ερώτησή του έκανε λόγο για «εξόφθαλμη διακριτική μεταχείριση σε βάρος των πτυχιούχων φαρμακοποιών» αναφερόμενος στην λειτουργία  των  ηλεκτρονικών καταστημάτων φαρμακείων μόνον από φαρμακοποιούς που διατηρούν φαρμακείο.

Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος απάντησε με σκληρή γλώσσα, επισημαίνοντας στον Βουλευτή ότι προφανώς αγνοεί την κοινοτική νομοθεσία στο  άρθρο 85γ της Οδηγίας 2011/62/ΕΕ και την εθνική νομοθεσία που προβλέπει ότι «η λιανική πώληση των φαρμακευτικών εν γένει προϊόντων επιτρέπεται μόνον υπό των νομίμως λειτουργούντων φαρμακείων, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του ΝΔ 96/1973, ως ισχύει».

Σε ότι αφορά την ερώτηση – πρόταση του Βουλευτή, ο ΠΦΣ τόνισε πως: "καίτοι όφειλε, ουδέν αναφέρει ως προς την προστασία της Δημόσιας Υγείας στην περίπτωση λειτουργίας ηλεκτρονικών καταστημάτων φαρμακείων από φαρμακοποιούς που δεν διατηρούν λειτουργούν φαρμακείο, ήτοι πού και πώς θα αποθηκεύονται τα προς διάθεση φάρμακα και ποιος κρατικός φορέας θα ελέγχει την κατά νόμο ορθή αποθήκευση, ποιος θα είναι επιστημονικά υπεύθυνος για τη διάθεση αυτών, ποιος θα τους ελέγχει πειθαρχικώς για τυχόν παρατυπίες.

Ουδόλως αμφισβητείται η επιστημονική επάρκεια των πτυχιούχων φαρμακοποιών που δεν διατηρούν λειτουργούν φαρμακείο, εντούτοις όμως η προστασία Δημόσιας Υγείας διασφαλίζεται μόνο όταν η διάθεση των φαρμακευτικών εν γένει προϊόντων λαμβάνει χώρα μέσω του φυσικού χώρου του φαρμακείου, η εύρυθμη λειτουργία του οποίου σύμφωνα με το νόμο ελέγχεται πλήρως και από τις ελεγκτικές αρχές και διέπεται από αυστηρούς κανόνες δημοσίας τάξεως".