Άγνοια ακόμη και για το τι σημαίνει ΑΕΠ ή ΦΠΑ φαίνεται ότι έχουν ορισμένοι γιατροί στην Ελλάδα, όπως αποκαλύπτει σχετική έρευνα για τον οικονομικό αλφαβητισμό των γιατρών σε μονάδες του ΕΣΥ. Αν και το δείγμα της έρευνας είναι περιορισμένο και όπως αναφέρουν οι ειδικοί που την εκπόνησαν δεν θα ήταν δόκιμο να γίνει αναγωγή στο γενικό πληθυσμό,  και μόνο το γεγονός ότι 47 στους 60 γιατρούς που ερωτήθηκαν δεν γνωρίζουν τι σημαίνει ΑΕΠ, είναι μια δυσάρεστη διατύπωση. 

Η έρευνα, «Διερευνώντας τον Οικονομικό Αλφαβητισμό των Ιατρών σε Νοσοκομεία του ΕΣΥ», η οποία παρουσιάστηκε πριν από λίγες μέρες στο 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δημόσια Υγείας και Υπηρεσιών Υγείας, καταδεικνύει για μια ακόμη φορά, ότι οι επιστήμονες του κλάδου δεν αισθάνονται καθόλου ευχάριστα στο να συζητούν, αλλά και να ενημερώνονται για τα οικονομικά της υγείας. 

Ειδικότερα, όπως σημειώνεται στην ανάλυση της έρευνας η οποία έγινε από τους  Αθανασία Σταματοπούλου, Ελένη Σταματοπούλου, Χρήστος Οικονόμου, και Διονύσιος Γιαννακόπουλος*, τα οικονομικά της υγείας προκαλούν δυσαρέσκεια στους πολιτικούς, τους γιατρούς και τους ασθενείς επειδή προσπαθούν να θέσουν κανόνες και να πραγματοποιήσουν επιλογές εξ' αιτίας της σπανιότητας των πόρων. Ιδιαίτερα στον υγειονομικό τομέα στα πλαίσια του οποίου οι ανάγκες είναι μεγάλες και οι επιθυμίες για πλήρη υγεία απεριόριστες, η δυσαρέσκεια αυτή είναι ιδιαίτερα εμφανής.
Επειδή πολλοί συγχέουν τα οικονομικά της υγείας με τη λογιστική και την κοστολόγηση και θεωρούν, ιδίως οι γιατροί και οι ασθενείς ότι οι οικονομολόγοι της υγείας επιχειρούν περικοπές στο υγειονομικό σύστημα και στη φροντίδα υγείας, η κατηγορία αυτή εμφανίζει το επιστημονικό αυτό πεδίο να έχει ακόμη μεγαλύτερη αρνητική εικόνα, η οποία προκαλεί επιπρόσθετη δυσαρέσκεια.

Αποτελέσματα
Για την «καταμέτρηση» λοιπόν της κατάστασης που επικρατεί, έλαβαν μέρος στην έρευνα 60 γιατροί, εκ των οποίων οι 43 είναι άνδρες, σε ποσοστό 72% και οι 17 είναι γυναίκες, σε ποσοστό 28%. Οι μισοί εξ' αυτών εργάζονταν σε Μονάδα Υγείας του ΕΣΥ και οι άλλοι μισοί σε Πανεπιστημιακή Κλινική. Η ηλικία των ερωτηθέντων κυμαινόταν από τα 25 έως τα 68 έτη με μέσο όρο τα 38,7 έτη.
Από το σύνολο των 60 ερωτηθέντων που έλαβαν μέρος στην έρευνα, οι 38 γιατροί έχουν πραγματοποιήσει τις βασικές σπουδές στην Ελλάδα δηλ. ποσοστό 63,3% ενώ οι 22 ερωτηθέντες (ποσοστό 36,7%) πραγματοποίησαν τις σπουδές τους στο εξωτερικό. Επίσης οι 53 γιατροί έχουν πραγματοποιήσει εξειδίκευση στο εσωτερικό (ποσοστό 88,3%), ενώ οι 7 ερωτηθέντες σε ποσοστό 11,7% πραγματοποίησαν την εξειδίκευσή τους στο εξωτερικό. 
Ακόμη, οι 25 ερωτηθέντες (ποσοστό 41,7%) έχουν αποκτήσει κάποιο μεταπτυχιακό/ διδακτορικό τίτλο.

Το 86,7% των ιατρών κατά τις προπτυχιακές του σπουδές δεν έχει διδαχθεί μαθήματα Χρηματοοικονομικού περιεχομένου, ενώ το 88,3% δεν έχει παρακολουθήσει σεμινάρια με αντικείμενο τα χρηματοοικονομικά. Επιπρόσθετα το 68% δεν έχει υπηρετήσει σε θέση ευθύνης, όπου χρειάστηκε να συμμετάσχει στη λήψη αποφάσεων με οικονομική διάσταση. Το 57% θεωρεί χρήσιμο να παρακολουθεί σεμινάρια χρηματοοικονομικού χαρακτήρα.

Βασικά Σημεία
Για να κατανοήσουμε ακόμη καλύτερα την αντίληψη των ερωτώμενων γιατρών για τα οικονομικά θέματα αξίζει να δούμε τις απαντήσεις σε μερικά πολύ σχετικά ερωτήματα. Συγκεκριμένα στην ερώτηση «Ποια η Διαφορά μεταξύ ομολογίας και μετοχής» μόλις το 15% απάντησε σωστά, ενώ αντίστοιχα μόνο το 21,7% έδωσε σωστή απάντηση στην ερώτηση «Τι είναι το ΑΕΠ»
Ακόμη στην ερώτηση «Ποια είναι η διαφορά δημόσιου χρέους και δημόσιου ελλείμματος» απάντησε σωστά το 46,7%, στο «Ποιες είναι οι επιπτώσεις στο εμπόριο της Ελλάδας από μια υποτίμηση του Ευρώ» το 31,7%, στο «Τι είναι το spread δανεισμού μιας χώρας της Ευρωζώνης» μόλις  το 8,3%, στο «Ποια είναι η διαφορά μεταξύ άμεσων και έμμεσων φόρων» το 28,3%, «Τι είναι ο ΦΠΑ» το 31,7%, στο «Πως μπορούμε να ποσοτικοποιήσουμε και να μετρήσουμε τα αποτελέσματα των  υγειονομικών παρεμβάσεων» το 23,3%, στο «Αν έπεσε η παραγωγικότητα του νοσοκομείου/ιατρείου μας;»  το 30% και τέλος στο ερώτημα αν «Το κόστος προμήθειας ενός ιατρικού μηχανήματος με επιτόκιο δανεισμού 4,5% συνδεδεμένο με το επιτόκιο της ΕΚΤ και σταθερό για 2 χρόνια και ένα επιτόκιο 4,5% συνδεδεμένο με το Ελβετικό Φράγκο και σταθερό για 2 χρόνια προκαλεί την ίδια επιβάρυνση σε μια μονάδα υγείας», απάντησε σωστά το 30%
Ακόμη ένα ποσοστό 58,3% ανέφερε ότι αντιμετωπίζει από λίγες έως πολλές φορές, προβλήματα στη λήψη αποφάσεων με  οικονομική διάσταση ενώ μόνο το 11,7% απάντησε πως δεν αντιμετωπίζει ποτέ. 


*Ταυτότητα ερευνητών
Αθανασία Σταματοπούλου: Οικονομολόγος, B.Sc., M.Sc. ΜΒΑ-Διεθνή Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων, MS(c) Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας, Ιατρόπολις Μαγνητική Τομογραφία Α.Ε.
Ελένη Σταματοπούλου: M.Sc. Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Λειτουργός Δημόσιας Υγείας, Νοσηλεύτρια, Εκπαιδευτικός Ι.Ε.Κ., MS(c) Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας.
Χρήστος Οικονόμου: Οικονομολόγος, B.Sc., M.Sc. Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Στέλεχος Διοίκησης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Διονύσιος  Γιαννακόπουλος: Διευθυντής Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Α.Ε.Ι Πειραιά (ΤΤ)