Συνεργασία με το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Cambridge, στο πλαίσιο του προγράμματος UKeMED, εγκαινίασε στις 16 Απριλίου η ελληνική φαρμακευτική WinMedica, στο πλαίσιο της δέσμευσης της για έναν υγιέστερο κόσμο

Το UKeMED είναι ένα πρόγραμμα που ξεκίνησε από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Cambridge με σκοπό να προωθήσει την συνεργασία στους τομείς της έρευνας και της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης μεταξύ των επαγγελματιών υγείας παγκόσμια. Μέσω μιας συνεργατικής πλατφόρμας και υπηρεσιών τηλεματικής οι επαγγελματίες υγείας θα μπορούν να συνεργασθούν στην εκπόνηση  και στη συμμετοχή σε νέα ερευνητικά προγράμματα και κλινικές μελέτες καθώς και στην ανταλλαγή γνώσης και εμπειριών για την βελτίωση των ικανοτήτων τους. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν νοσοκομεία και επαγγελματίες υγείας από όλο τον κόσμο, ενώ από τη Μεγάλη Βρετανία εκτός από το Cambridge University Hospitals συμμετέχουν το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Οξφόρδης, το Imperial College και άλλα αναγνωρισμένου κύρους ιδρύματα.

Η συνεργασία στοχεύει στην εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων και κλινικών μελετών που αποβλέπουν στη δημιουργία επιστημονικών δεδομένων για τα επιδημιολογικά χαρακτηριστικά, τις συννοσηρότητες και τη θεραπευτική αντιμετώπιση της Περιφερικής Αρτηριακής Νόσου (ΠΑΝ). Η ΠΑΝ προσβάλλει, περίπου το 29% του πληθυσμού άνω των 70 ετών ή/και άνω των 50 ετών όταν συντρέχουν παράγοντες κινδύνου όπως ο σακχαρώδης διαβήτης και το κάπνισμα, μεταξύ άλλων. Οφείλεται κατά κύριο λόγο στην ανάπτυξη αθηρωματικών πλακών (αθηροσκλήρωση) στο εσωτερικό τοίχωμα των αρτηριών, που προκαλούν στένωση του αυλού ή και πλήρη απόφραξη αυτών. Όταν περιοριστεί σημαντικά η αιματική ροή προς τα κάτω άκρα εμφανίζεται η διαλείπουσα χωλότητα, δηλ. πόνος στα πόδια (μηρούς, γάμπες ή και χαμηλότερα) που αναγκάζει τον ασθενή να σταματήσει. Σε πιο προχωρημένες περιπτώσεις (1%-2%) εμφανίζεται κρίσιμη ισχαιμία που μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε απώλεια του σκέλους (ακρωτηριασμό). Η νόσος αντιμετωπίζεται με έγκαιρη διάγνωση, διαχείριση των παραγόντων κινδύνου (διακοπή καπνίσματος, ρύθμιση του σακχαρώδους διαβήτη, μείωση λιπιδίων κ.τ.λ.), άσκηση και κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της WinMedica κ. Μάριος Κοσμίδης, με αφορμή τη συνεργασία με το πρόγραμμα UKeMED ανέφερε ότι «Η συμμετοχή σε διεθνή επιστημονικά ιατρικά προγράμματα, αποτελεί για τη WinMedica πρώτη προτεραιότητα. Η συνεργασία με το UKeMED,  αποτελεί ένα βήμα εξωστρέφειας και δίνει τη δυνατότητα εμπλουτισμού των φαρμακοεπιδημιολογικών δεδομένων και της ιατρικής γνώσης σε συχνά νοσήματα όπως η Περιφερική Αρτηριακή Νόσος. Ως εκ τούτου, συμβάλλει απόλυτα στον στόχο που έχουμε θέσει, τη βελτίωση της υγείας και της ποιότητας ζωής των ασθενών. Θα συνεχίσουμε να επενδύουμε σε δράσεις, πάντα με επίκεντρο τον άνθρωπο, και να παρέχουμε άριστες και προσιτές λύσεις υγείας κυρίως για τους ασθενείς αλλά και συνολικά για το σύστημα υγείας». 

Από την πλευρά του, ο Dr. Leonard M. Shappiro (BSc. MA, MD, FRCP, FACC), ως εκπρόσωπος του Cambridge University Hospitals NHS Trust και Medical Director του UkeMED, τόνισε την αξία της νέας αυτής συνεργασίας και τα μακρόπνοα, αμοιβαία οφέλη που αναμένεται να αποφέρει. Η νέα ερευνητική συνεργασία με τη WinMedica δείχνει ότι όταν μια ελληνική φαρμακευτική εταιρία έχει όραμα και επικέντρωση στο ασθενή, επενδύει σε προγράμματα με επιστημονική προστιθέμενη αξία.

Η WinMedica
Η WinMedica ιδρύθηκε το 2008 και ξεκίνησε τη δραστηριότητά της τον Φεβρουάριο του 2009. Είναι μία φαρμακευτική εταιρεία ελληνικών συμφερόντων που δραστηριοποιείται στη φαρμακευτική αγορά με υψηλής προστιθέμενης αξίας γενόσημα φάρμακα, με προηγμένες φαρμακοτεχνικές μορφές, διαθέτει ισχυρές στρατηγικές συμμαχίες με κορυφαίες ερευνητικές εταιρίες, για την εισαγωγή και κυκλοφορία πρωτότυπων σκευασμάτων, ενώ τοποθετείται στρατηγικά στις ανερχόμενες αγορές των βιοτεχνολογικών προϊόντων και των  βιοομοειδώνβιοτεχνολογικών προϊόντων (biosimilars). Παράλληλα, η WinMedica οργανώνει και στηρίζει εκπαιδευτικά και ερευνητικά προγράμματα και επενδύει στη δημιουργία μακροχρόνιων σχέσεων εμπιστοσύνης με την ιατρική κοινότητα. Σήμερα απασχολεί 135 εργαζομένους με μεγάλη εμπειρία στη φαρμακευτική αγορά.