Εξοργισμένοι είναι πάρα πολλοί ασθενείς, που πάσχουν από ηπατίτιδα C, καθώς δεν μπορούν να πάρουν τα καινοτόμα νέα φάρμακα που κυκλοφορούν στην αγορά, λόγω συγκεκριμένω κριτηρίων και μεγάλου κόστους. 

Σε συνέντευξη τύπου, που έγινε για την ανακοίνωση της σύστασης ομάδας εργασίας από εμπειρογνώμονες με πολυετή θητεία στον χώρο της χρόνιας ηπατίτιδας C, την hepaCtion, ακούστηκαν σοβαρές καταγγελίες για την "αδράνεια του κράτους" απέναντι στο θέμα. Όπως είπαν, το 80% των ασθενών δεν ξέρει ότι νοσεί. Παράλληλα μελέτες δείχνουν ότι οι θάνατοι από την ιογενή ηπατίτιδα C στην Ελλάδα θα αυξηθούν κατά 123,5% μέχρι το 2030, αν δεν αναληφθούν συγκεκριμένες δράσεις. 

Η ηπατίτιδα C αποτελεί ένα παγκόσμιο πρόβλημα με περίπου 185 εκατομμύρια ασθενείς. Στην Ελλάδα υπολογίζεται ότι πάσχουν περίπου 135.000-160.000 άνθρωποι. Μεγαλύτερη πιθανότητα εμφάνισης της νόσου αντιμετωπίζουν οι ομάδες υψηλού κινδύνου, όπως χρήστες παρεντερικών ναρκωτικών ή άτομα με μεταγγίσεις αίματος ή παραγώγων του πριν από το 1992. Σημαντικό ποσοστό, όμως, περίπου 40% των ασθενών, είναι άτομα του γενικού πληθυσμού, που δεν ανήκουν σε κάποια ομάδα υψηλού κινδύνου.  

Τα κριτήρια για να λάβει κάποιος τα νέα, πιο αποτελεσματικά θεραπευτικά σχήματα είναι να είναι σε στάδιο προ κίρρωσης του ήπατος. Μόλις το 30% των ασθενών έχει πρόσβαση σε αυτά - εξαιρούνται ομάδες ασθενών που, σύμφωνα με τα διεθνή κλινικά δεδομένα, πρέπει να λάβουν θεραπεία κατά προτεραιότητα. Όπως εξήγησαν οι ειδικοί, από το 2014 μέχρι τώρα έχουν λάβει θεραπεία μόλις 1000 ασθενείς στην Ελλάδα, ενώ ο ρυθμός εμφάνισης νέων κρουσμάτων εκτιμάται σε 4.000 ανά έτος. Σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες έχουν πρόσβαση όλοι ανεξαιρέτως οι πάσχοντες. Θα μπορούσε να ακολουθηθεί, είπαν, το παράδειγμα της Πορτογαλίας, που έχει δώσει τα φάρμακα σε 16000 ασθενείς. "Θα μπορούσαν να παίρνουν τη θεραπεία 5000 ασθενείς κάθε χρόνο" τόνισαν οι ειδικοί.

Επιπλέον η μη αποζημίωση των διαγνωστικών εξετάσεων, που θα διευκόλυνε την έγκαιρη διάγνωση του πληθυσμού, αποτελεί ένα, ακόμη, εμπόδιο, ειδικά όταν πρόκειται για άτομα από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Να σημειωθεί ότι, το κόστος των διαγνωστικών εξετάσεων, προκειμένου να γίνει η επιλογή του κατάλληλου θεραπευτικού σχήματος, τόσο πριν, όσο και κατά τη διάρκεια της αγωγής (για την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητάς της) αγγίζει περίπου τα 500 ευρώ, ποσό που αδυνατούν να καλύψουν οι ασθενείς, δεδομένου ότι δεν αποζημιώνονται από τον ΕΟΠΥΥ. 

Από την πλευρά των ασθενών ο πρέοδρος του συλλόγου Προμηθέας Γιώργος Καλαμίτσης είπε: "Η επιτυχημένη διαχείριση της ηπατίτιδας C απαιτεί σχεδιασμό, οργάνωση και συνεργασίες σε πολιτικό επίπεδο. Η πλήρης εξάλειψη της ηπατίτιδας C είναι  εφικτή, αρκεί να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε και να ενεργούμε με ένα σαφέστατα πιο φιλόδοξο πλάνο".

Ο καθηγητή παθολογίας - γαστρεντερολογίας της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, διευθυντής της Πανεπιστημιακής Γαστρεντερολογικής Κλινικής Γ.Ν.Α."Λαϊκό" και αντιπρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Ήπατος (ΕΕΜΗ), Γιώργος Παπαθεοδωρίδης σημείωσε: "Από τις αρχές του 2014 ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκου έχει δώσει σταδιακά έγκριση για την κυκλοφορία αρκετών νέων αντιικών φαρμάκων και έτσι οι φραγμοί στη θεραπεία έχουν μεταβληθεί. Είναι σημαντικό να καταφέρουμε να αξιοποιήσουμε την αποτελεσματικότητα των νέων φαρμάκων και, σε ουσιαστική συνεννόηση με την Πολιτεία, να αυξήσουμε την πρόσβαση σε ακόμα περισσότερους ασθενείς, θέτοντας τις ιατρικές προτεραιότητες για διεύρυνση των κριτηρίων ένταξης".

Ο επίκουρος καθηγητής πολιτικής υγείας Κυριάκος Σουλιώτης επεσήμανε: "Είναι αναγκαία η υιοθέτηση καλών πρακτικών, που ακολούθησαν άλλες χώρες, και είχαν ως αποτέλεσμα την αύξηση του αριθμού των ασθενών υπό θεραπεία, με διεύρυνση των κριτηρίων ένταξης αλλά με μείωση του κατά κεφαλήν κόστους. Κάτι τέτοιο είναι εφικτό, καθώς η εμπειρία δείχνει πως είναι δυνατή η άμεση σύναψη συμφωνιών "price-volume", στη βάση των οποίων η τιμή αποζημίωσης μειώνεται, όσο αυξάνεται ο αριθμός των ασθενών που λαμβάνουν θεραπεία. Με το Μητρώο Ασθενών με Ηπατίτιδα C, το οποίο έχει τεθεί σε λειτουργία, η διαδικασία αυτή της διαπραγμάτευσης μπορεί να εμπλουτιστεί με ευρέως αποδεκτά τεκμήρια, πλεονέκτημα το οποίο δεν υφίσταται σε πολλές χώρες".

Η hepaCtion ζητά από την Πολιτεία να προχωρήσει άμεσα σε διαβούλευση, με ιεράρχηση για:

.Τη θέσπιση προγραμμάτων ενημέρωσης πρόληψης για τον Ελληνικό Πληθυσμό

.Την αποζημίωση των διαγνωστικών εξετάσεων ώστε να διευκολυνθεί η έγκαιρη διάγνωση του πληθυσμού και συγκεκριμένα οι εργαστηριακές και απεικονιστικές εξετάσεις που είναι απαραίτητες για τη σταδιοποίηση των ασθενών (ελαστογραφία ήπατος για τον προσδιορισμό του βαθμού ίνωσης) και τον προσδιορισμό της κατάλληλης θεραπείας (εξετάσεις προσδιορισμού γονοτύπου ιού και ποσοτικός προσδιορισμός HCV RNA) 

.Την αύξηση της πρόσβασης των ασθενών στις νεώτερες θεραπευτικές επιλογές, διευρύνοντας τα κριτήρια για τους ασθενείς που μπορούν να λάβουν τις νέες θεραπείες ίασης, υιοθετώντας τις πρακτικές άλλων Ευρωπαϊκών χωρών

.Την αξιοποίηση της πρόσφατης έναρξης της υποχρεωτικής καταγραφής όλων των ασθενών με ηπατίτιδα C που λαμβάνουν θεραπεία (HCV registry) που θα δώσει ακόμη πιο αξιόπιστα στοιχεία στον ΕΟΠΥΥ για το φορτίο της νόσου και τη δυνατότητα άμεσου ελέγχου των θεραπειών σε πανελλήνιο επίπεδο.