Τα λειτουργικά προβλήματα των νοσοκομείων Μεταξά και Δρομοκαΐτειο συζήτησε η διοικήτρια της 2ης ΥΠΕ Όλγα Ιορδανίδου με τον Πρόεδρο και αναπληρωτή διοικητή του Δρομοκαιτείου κ.κ. Ισίδωρο Πρώιο και Θαν. Θεοχάρη, και τον προσωρινό διοικητή και διοικητικό διευθυντή του Μεταξά, κ.κ. Ι. Σπηλιώτη και Ι. Κούρλα.

Σύμφωνα με την διοικήτρια της 2ης ΥΠΕ, δεν υπάρχει πρόβλημα με τη λειτουργία του αξονικού τομογράφου στο Μεταξά, αφού τα επείγοντα περιστατικά, καλύπτονται κανονικά στο 100% των αντίστοιχων αναγκών, για δε τα τακτικά περιστατικά οι ανάγκες καλύπτοντα σε ποσοστό 80% με την συνεπικουρία του  Γ.Ν.Π. «Τζανείου». Οριστική λύση στο πρόβλημα θα δοθεί με την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγκατάστασης νέου αξονικού τομογράφου, μέσω δωρεάς από το Ίδρυμα «ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ», μέσα στο επόμενο τρίμηνο.

Όσον αφορά στην έλλειψη υγειονομικών υλικών (γάζες κ.λ.π.), υπήρξαν βραχυχρόνιες τεχνητές ελλείψεις της τάξεως της μίας ή δύο ημερών, οι οποίες έχουν απολύτως καλυφθεί.

Σχετικά δε με το θέμα υποστελέχωσης των ανωτέρω Νοσοκομείων, προβλέπεται σε σύντομο χρονικό διάστημα κάλυψη  κενών οργανικών θέσεων και συγκεκριμένα:
1.    Για το  Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ»: 10 θέσεις Ιατρών ΕΣΥ, 22 θέσεις Νοσηλευτικού Προσωπικού, 8 θέσεις Λοιπού Μόνιμου Προσωπικού. Επιπροσθέτως έχει ζητηθεί από το Υπουργείο η κάλυψη 11 θέσεων μονίμου Διοικητικού Προσωπικού.
2.    Για το Ψ.Ν.Α «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ»: 10 θέσεις Ιατρών ΕΣΥ, 18 θέσεις Νοσηλευτικού Προσωπικού. Επιπροσθέτως έχει ζητηθεί από το Υπουργείο η κάλυψη 23 θέσεων μονίμου Διοικητικού Προσωπικού.

Όσον αφορά τις προσλήψεις Επικουρικού Προσωπικού, αναμένονται 5 άτομα στο Μεταξά και 4 στο Δρομοκαίτειο.

Ειδικά για το τελευταίο, η καθυστέρηση πληρωμής, συμφωνήθηκε να τακτοποιηθεί άμεσα, σε συνεργασία της διοίκησης με την 2η ΥΠΕ.