Καρπούς φαίνεται πως αποδίδουν τα πορίσματα ελέγχου των ελεγκτικών εταιριών που βρίσκονται στο "μικροσκόπιο" του ΕΟΠΥΥ, προκειμένου να οριστικοποιηθούν τα αποτελέσματά τους σε σχέση με τις ιατρικές πράξεις και εξετάσεις που διενεργήθηκαν το 2013, ώστε να "κλείσει" η χρονιά αυτή τόσο για τον Οργανισμό, όσο και για τις ιδιωτικές κλινικές και τα διαγνωστικά κέντρα.

Οι παρατηρήσεις των διαγνωστικών κέντρων που ανέφεραν ότι τα πορίσματα περιλαμβάνουν κατά λάθος διπλοεγγραφές εξετάσεων σε ορισμένα σημεία τους, όπως φαίνεται εισακούστηκαν από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου. 

Έτσι, εκδόθηκε χθες σχετική υπουργική απόφαση από τον αναπληρωτή υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη, που αποσαφηνίζει λίγο τα πράγματα και αναπροσαρμόζει τους περιορισμούς που έχουν τεθεί, ώστε να είναι εφικτή η διερεύνηση των ασθενειών όσο χρειάζεται (με τις απαραίτητες εξετάσεις), προκειμένου να γίνονται σωστές διαγνώσεις και να μην αναγκάζονται οι ασθενείς να επανέρχονται για να λύσουν το πρόβλημά τους.

Συγκεκριμένα, στη νεώτερη απόφαση του αναπληρωτή υπουργού, προβλέπεται ότι «Για τον ίδιο ΑΜΚΑ ασφαλισμένου επιτρέπεται η συνταγογράφηση και εκτέλεση της ίδιας εξέτασης μία φορά εντός διαστήματος 20 ημερών».

Όμως για 12 εξετάσεις και για ακτινογραφίες οργάνων που παρουσιάζουν κάποια πάθηση επιτρέπεται κατ΄ εξαίρεση, επανάληψη  ύστερα από τέσσερις ημέρες.

Συγκεκριμένα, το ανωτέρω χρονικό όριο είναι 4 ημέρες ακτινογραφίες ανά όργανο με πάθηση, καθώς και για τις παρακάτω εξετάσεις:
1.    Γενική Αίματος 
2.    Χολερυθρίνη 
3.    CPK, CPK − MB 
4.    Ηλεκτρολύτες (Κάλιο, Νάτριο, Ασβέστιο) 
5.    Σάκχαρο
6.    Ουρία 
7.    Κρεατινίνη 
8.    Αμυλάση 
9.    INR,PT,PTT 
10.    B− Χοριακή γοναδοτροπίνη
11.    Γενική Ούρων 
12.    CRP ποσοτικό και 

Η απόφαση επίσης ορίζει ότι «Σε εξαιρετικές περιπτώσεις επιτρέπεται η συνταγογράφηση κατά παρέκκλιση της ανωτέρω ορισθείσας χρονικής περιόδου με εμπεριστατωμένη αιτιολόγηση του ιατρού».

Παράλληλα, η ίδια απόφαση αποσαφηνίζει ποιές ειδικότητες έχουν δικαίωμα συνταγογράφησης διαγνωστικών εξετάσεων, εξαιρώντας πλέον οριστικά τους εργαστηριακούς γιατρούς από το δικαίωμα αυτό, αφού η απόφαση σημειώνει: «Απαγορεύεται η συνταγογράφηση διαγνωστικών εξετάσεων από ιατρούς αμιγώς εργαστηριακών ειδικοτήτων και συγκεκριμένα Βιοπαθολόγους, Ακτινοδιαγνώστες, Κυτταρολόγους και Παθολογοανατόμους, με την εξαίρεση της ειδικότητας των Ακτινοδιαγνωστών − Επεμβατικών Ακτινολόγων, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να συνταγογραφούν ιατρικές πράξεις και διαγνωστικές εξετάσεις, σύμφωνα με το Παράρτημα Γ». 

Και προσθέτει: «Οι ιατροί με ειδικότητα αναισθησιολογίας που εργάζονται σε ιατρεία πόνου, καθώς και οι οδοντίατροι δύνανται να συνταγογραφούν ιατρικές πράξεις και διαγνωστικές εξετάσεις, σύμφωνα με το Παράρτημα Γ». 

Το παράρτημα Γ προβλέπει το «Αριθμητικό όριο συνταγογράφησης ανά κατηγορία ιατρικής πράξης από κάθε ιατρική ειδικότητα» τροποποιείται κι αυτό και περιλαμβάνεται στην νέα απόφαση, ορίζοντας πλέον σαφώς τα όρια συνταγογράφησης των ιατρικών ειδικοτήτων.

Ολόκληρη την απόφαση, μπορείτε να δείτε, εδώ.