Οι μικροί ασθενείς με καρκίνο είναι οι ήρωες της αληθινής ζωής. Και πρόλο που τα παιδιά προσβάλλονται πολύ σπανιότερα από καρκίνο σε σχέση με τους ενήλικες, ο καρκίνος παραμένει για αυτά η συχνότερη αιτία θανάτου.

Κάθε χρόνο στην Ελλάδα διαγιγνώσκονται 300-350 παιδιά ή νεαροί έφηβοι με κάποιο νεοπλασματικό νόσημα. Οι πιο συχνές κακοήθειες στα παιδιά είναι οι αιματολογικές, με κύρια την οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία (ΟΛΛ).

Μιλώντας στο Healthmag, ο κ. Αντώνης Καττάμης, αναπληρωτής καθηγητής παιδιατρικής αιματολογίας ογκολογίας, διευθυντής της Παιδιατρικής Αιματολογικής Ογκολογικής Κλινικής Νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία», επεσήμανε: «Η θεραπεία της ΟΛΛ έχει εξελιχθεί τα μέγιστα τα τελευταία χρόνια και η ίαση αποτελεί εφικτό στόχο για την πλειονότητα των ασθενών. Μέσα σε μια τεσσαρακονταετία περάσαμε από την παρηγορητική μονοθεραπεία στην αναγνώριση προγνωστικών δεικτών και στη χρήση πολύπλοκων χημειοθεραπευτικών πρωτοκόλλων, των οποίων το υψηλό θεραπευτικό αποτέλεσμα και η μειωμένη, άμεση και μακροχρόνια τοξικότητα, έχουν καταδειχθεί από εκτενείς μελέτες».

Η σημαντική αυτή πρόοδος, όπως εξηγεί ο διακεκριμένος ειδικός, έχει επιτευχθεί μέσα από την συνεχή προσπάθεια των λειτουργών υγείας και των οικογενειών των πασχόντων, για την ένταξη των ασθενών σε πολυκεντρικές μελέτες, που ταυτόχρονα προσφέρουν συστηματοποιημένη θεραπεία και συγκρίνουν θεραπευτικές εναλλακτικές. Ο βαθμός της συνεργασίας μεταξύ των ασθενών και των υπεύθυνων γιατρών, καθώς και μεταξύ των ογκολογικών ομάδων είναι αξιοσημείωτος. Στις Η.Π.Α. και στις περισσότερες χώρες της Ενωμένης Ευρώπης η μεγάλη πλειονότητα των ασθενών εντάσσεται σε ερευνητικά θεραπευτικά πρωτόκολλα, μια και είναι αποδεδειγμένο ότι οι ασθενείς αυτοί έχουν καλύτερα ποσοστά επιτυχίας, από αυτούς που θεραπεύονται βάσει μεμονωμένων προσωπικών εμπειριών του επιβλέποντος γιατρού.

«Η κατανόηση των γονιδιακών μηχανισμών της καρκινογένεσης, αλλά και της ανθεκτικότητας στη θεραπεία, οδηγεί στην ανάπτυξη νέων θεραπευτικών μεθόδων. Οι θεραπείες περιλαμβάνουν και άλλα στοιχεία, πέραν της κλασσικής χημειοθεραπείας, όπως τους αντιαγγειογενετικούς παράγοντες, την ενίσχυση του ρόλου του ανοσιακού συστήματος και στοχευμένες θεραπείες, που επιδρούν σε καθορισμένα μεταβολικά μονοπάτια του καρκίνου» υπογραμμίζει ο κ. Καττάμης.

Ανκαι στην ιατρική οι προβλέψεις είναι πάντα επισφαλείς, πολλοί αισιοδοξούν και πιστεύουν ότι στο άμεσο μέλλον θα θεραπεύεται το σύνολο των ασθενών. Παράλληλα θα ελαχιστοποιηθούν οι άμεσες και οι ανώτερες επιπλοκές.

Όλες οι παράμετροι του παιδικού καρκίνου θα συζητηθούν εκτενώς σε δύο συνέδρια, το 27ο Ετήσιο Συνέδριο της Διεθνούς Συνεργατικής Ομάδας BFM και το 10ο Διετές Συμπόσιο της Λευχαιμίας της Παιδικής Ηλικίας, που πραγματοποιούνται αυτές τις μέρες στην Αθήνα και που θα τα παρακολουθήσουν πάνω από 800 επιστήμονες από όλον τον κόσμο. Τα συνέδρια αυτά αποτελούν από τις πιο σημαντικές συναντήσεις στο αντικείμενο της παιδιατρικής αιματολογίας / ογκολογίας διεθνώς. Φέτος, για πρώτη φορά στα χρονικά, συνδιοργανώνονται από την Ελληνική Εταιρεία Παιδιατρικής Αιματολογίας / Ογκολογίας και τα προεδρεύει η κα Ελένη Κοσμίδη.