Πενήντα τρία νέα φάρμακα προστέθηκαν στη λίστα του ν.3816 που αφορούν σοβαρές παθήσεις χορηγούμενες κατ΄ αρχήν σε νοσοκομείο και στη συνέχεια οι ασθενείς μπορούν να συνεχίζουν τη θεραπεία τους και στο σπίτι.

Η νέα απόφαση του υπουργού Υγείας Ανδρέα Ξανθού, για τα φάρμακα υψηλού κόστους, δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και έχει ισχύ από τις 20 Απριλίου.

Σύμφωνα με την απόφαση τα συγκεκριμένα φάρμακα που μπορούν να παίρνουν οι ασθενείς από τα φαρμακεία των νοσοκομείων, χωρίζονται πλέον σε δύο μόνο κατηγορίες  στην 1Α που περιλαμβάνει φάρμακα με ένδειξη για νοσοκομειακή μόνο χρήση και στην 1Β που περιλαμβάνει φάρμακα των οποίων η χρήση δύναται να ξεκινήσει στο νοσοκομείο και να συνεχιστεί εκτός νοσοκομείου.

Στην κατηγορία 1Α προστέθηκαν 27 νέα νοσοκομειακά φάρμακα μετά και την έκδοση της τελευταίας θετικής λίστας συνταγογραφουμένων φαρμάκων και εξαιρέθηκαν από αυτήν τέσσερα φάρμακα, ενώ στην κατηγορία 1Β (για τους περιπατητικούς ασθενείς) προστέθηκαν 26 νέα φάρμακα.

Τα φάρμακα που περιλαμβάνονται στην νέα λίστα του ν.3816 για τις σοβαρές παθήσεις, μπορείτε να δείτε, εδώ.