Περαιτέρω εξοικονόμηση κατά 110 εκατ. ευρώ επιτεύχθηκε πέρυσι στις δαπάνες για αγορά  Πρώτων και Βοηθητικών Υλών από τα νοσοκομεία, με το ήμισυ αυτής της εξοικονόμησης να προκύπτει  από την μείωση των εξόδων για την αγορά φαρμάκων . Το ύψος της μείωσης της συγκεκριμένης νοσοκομειακής δαπάνης δεν είναι αδικαιολόγητο, καθώς το φάρμακο αποτελούσε έτσι κι αλλιώς το 50% των συνολικών δαπανών των νοσοκομείων για αγορές  φαρμάκων, υγειονομικού υλικό, ορθοπεδικού υλικού, αντιδραστήριων και λοιπών υλών.  

Την ίδια στιγμή όμως, τα νοσοκομεία δεν φαίνεται να πέτυχαν καμία άλλη εξοικονόμηση από τα υπόλοιπα κέντρα κόστους, καθώς, όπως προκύπτει από την νέα υπηρεσία «Σύστημα Επιχειρηματικής Ευφυΐας (Bi-Health) - Εισαγωγή Στοιχείων Μονάδων Υγείας» του Υπουργείου Υγείας, η οποία αποτελεί εξέλιξη του ESY.net, το σύνολο των δαπανών των νοσοκομείων των 7 Υγειονομικών Υπηρεσιών της Ελλάδας (ΥΠΕ) για υλικά και υπηρεσίες αλλά και για τη μσθοδοσία, διαμορφώθηκε πέρυσι στα 1,709 δις. ευρώ έναντι 1,802 το 2014. Φαίνεται δηλαδή ότι τα συνολικά έξοδα των νοσοκομείων μειώθηκαν κατά 93 εκατ. ευρώ μια μείωση που αποδίδεται στην πτώση των εξόδων για φάρμακα και υλικά. 

Έτσι, για τις αγορές  Πρώτων και Βοηθητικών Υλών, πέρυσι διατέθηκαν 1,071 δις. ευρώ έναντι 1,181 δις. ευρώ το 2014. Στις συγκεκριμένες υποκατηγορίες αγορών, τα 488,8 εκατ. ευρώ  αφορούν σε φάρμακα (έναντι 543 εκατ. ευρώ το 2014), τα 303,6 εκατ. ευρώ σε υγειονομικό υλικό (έναντι 336 εκατ. ευρώ), τα 61,2 εκατ. ευρώ σε ορθοπεδικό υλικό (έναντι 63,6 εκατ. ευρώ), τα 138,6 εκατ. ευρώ (από 167,3 εκατ. ευρώ) σε αντιδραστήρια ενώ για τα λοιπά υλικά το ποσό ήταν 79,42 εκατ. ευρώ (έναντι  88,7 εκατ. ευρώ). 
Αξίζει τώρα να επιχειρήσουμε μια συνολική αποτίμηση της εξοικονόμησης που έχει επιτευχθεί από το 2012 έως και το τέλος της προηγούμενης χρονιάς. Ειδικότερα, με βάση τα  στοιχεία του Bi-Health, το σύνολο των αγορών Πρώτων και Βοηθητικών Υλών εμφάνισε μείωση κατά 28,5% τη συγκεκριμένη τριετία και από τα 1,5 δις. ευρώ υποχώρησε στο προαναφερθέν 1,071 δις. ευρώ. 

Όπως αποδεικνύουν τα στοιχεία, από το σύνολο των περίπου 430 εκατ. ευρώ που φαίνεται ότι εξοικονομήθηκαν, τα 271 εκατ. ευρώ αφορούν στη μείωση του κόστους για φάρμακα. Συγκεκριμένα το 2012 τα νοσοκομεία αγόρασαν φάρμακα 760 εκατ. ευρώ, το 2013 αξίας 642 εκατ. ευρώ και το 2014 αξίας 543 εκατ. ευρώ και πέρυσι 488,8 όπως σημειώσαμε. Δεν πρέπει φυσικά να ξεχνάμε ότι μεγάλος μέρος των αναγκών για νοσοκομειακά φάρμακα επιβάρυνε μέσω του «στερείται» τον ΕΟΠΥΥ. 
Από κει και πέρα όσον αφορά στο Υγειονομικό Υλικό, η εξοικονόμηση στη τριετία 2012-2015 ήταν της τάξης των 97 εκατ. ευρώ ή μείωση 24,3% (από 401 εκατ. ευρώ στα 303,6 εκατ. ευρώ), στο ορθοπεδικό υλικό η μείωση ήταν μικρή στα 61,2 εκατ. ευρώ από 65,3 εκατ. ευρώ, στα αντιδραστήρια 19,2% (στα 138,6 εκατ. ευρώ από 167,3 εκατ. ευρώ) και στα υπόλοιπα υλικά 14% (στα 79,42 εκατ. ευρώ από 92,8 εκατ. ευρώ). 

Νοσηλείες
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Bi-Health, τα νοσοκομεία των υγειονομικών υπηρεσιών φαίνεται να αύξησαν κατά 79 τις κλίνες τους σε σχέση με το 2014 φτάνοντας τις 33.002. Την ίδια στιγμή όμως σημειώνεται μείωση κατά περίπου 5,7% σε σχέση με το 2012, όταν  ο αριθμός των ανεπτυγμένων κλινών έφτανε τις 35.020. Επίσης το σύνολο των νοσηλευθέντων το 2015 έφτασε τους 2.211.343 από 2.238.511 το 2014 ενώ το 2012 ήταν 2.285.066. Παράλληλα  σημειώθηκε σημαντική μείωση στον αριθμό των ημερών νοσηλείας καθώς πέρυσι αυτές διαμορφώθηκαν στις 8.397.485, ενώ το 2014 οι ημέρες ήταν 8.529.078 και  το 2012 ήταν 9.102.826. 
Την ίδια στιγμή τα νοσοκομεία παρείχαν πέρυσι υπηρεσίες σε ένα ιδιαίτερα μεγάλο αριθμό εξωτερικών ασθενών που έφτασαν στους  11.935.404 και ήταν μειωμένοι σε σχέση με το 2014 που  έφτασαν τους 12.033.243. Αυτή η μείωση αποδίδεται στις σημαντικά χαμηλότερες επισκέψεις στα ΤΕΠ που έφτασαν πέρυσι στις 4.762.192 από 4.909.880 

ΥΠΕ
Όπως είχαμε σημειώσει και σε πρόσφατο special report (εδώ) για την πορεία των νοσοκομειακών δαπανών,  τα νοσοκομεία της Αττικής είναι τα πλέον δραστήρια στην ελληνική επικράτεια, γεγονός το οποίο αποδεικνύεται και από τα στοιχεία του Bi-Health . Στη συγκεκριμένη περιφέρεια το σύνολο των αγορών Πρώτων και Βοηθητικών Υλών διαμορφώθηκε το 2015 στα περίπου 367 εκατ. ευρώ 418 εκατ. ευρώ το2014 και 509 εκατ. ευρώ το 2012 ήτοι εξοικονόμηση της τάξης των 142 εκατ. ευρώ. Εδώ φαίνεται ότι η εξοικονόμηση αυτή προήλθε σε ακόμη μεγαλύτερο βαθμό από το φάρμακο καθώς σε αυτό τον τομέα τα νοσοκομεία φαίνεται ότι  περιόρισαν τις αγορές τους κατά 104,8 εκατ. ευρώ και συγκεκριμένα διαμορφώθηκαν στα 173,8 εκατ. ευρώ από 278,6 εκατ. ευρώ. 
Στη συγκεκριμένη ΥΠΕ το τέλος του 2015, ο αριθμός των κλινών ήταν  8.559 και εμφανίζονται αυξημένες σε σχέση με το 2014, που ήταν  8.444, ενώ τη συγκεκριμένη χρονιά νοσηλεύτηκαν 635.495 ασθενείς με τις συνολικές ημέρες νοσηλείας να φτάνουν τις 2.387.601. σημειώνοντας μικρή μείωση.