Άμεση έκδοση ερμηνευτικής εγκυκλίου για τα μέτρα ανακούφισης των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους, όπως προβλέπονται στο άρθρο 1 του ν. 4331/2015 που αφορά την ένταξη στα προνοιακά προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης Ατόμων με Αναπηρία, ζητά η ΕΣΑμεΑ.

Η Συνομοσπονδία,  θεωρεί ότι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και συνεργασία με τις γραμματείες του Υπουργείου Εργασίας, σε ότι αφορά τη ρύθμιση των επιμέρους θεμάτων εφαρμογής, με ταυτόχρονη τήρηση της ορολογίας των απαιτούμενων ιατρικών προϋποθέσεων για καθεμία από τις προνοιακές παροχές και με την ορολογία του εκάστοτε ισχύοντος Ενιαίου Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας, όπως και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τα ιατρικής φύσης ζητήματα για τη χορήγηση των προνοιακών παροχών.

Η σχετική διάταξη, επισημαίνει η ΕΣΑμεΑ, έρχεται να εκλογικεύσει τον τρόπο εξέτασης των ατόμων με αναπηρία από τις υγειονομικές επιτροπές για τη χορήγηση των προνοιακών επιδομάτων, άρα και να επιλύσει εν δυνάμει σημαντικά προβλήματα που έχουν ταλανίσει τον χώρο. Για αυτό το λόγο απαιτείται πολύ προσεκτική σύνταξη αυτής της εγκυκλίου προκειμένου να δώσει καθαρό τρόπο τήρησης των διαδικασιών οργάνωσης και παροχής των υπηρεσιών που προβλέπει.

Η Εθνική Συνομοσπονδία ζητά επίσης τη συνεργασία του υπουργείου  για τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 4331/2015 «Ρύθμιση θεμάτων ΚΕ.Π.Α.».
Το άρθρο 2 στοχεύει στην αποδοχή της γνωμάτευσης της αναπηρίας για κάθε λόγο και από κάθε υπηρεσία. Η πολύ προσεκτική σύνταξη της εναρμόνισης των διατάξεων, θα λειτουργήσει υπέρ των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους.

Χρειάζεται οργανωμένη διαβούλευση με την Εθνική Συνομοσπονδία και τους φορείς της με το υπουργείο μέσα από μια ειδική ομάδα εργασίας που θα δημιουργηθεί για να επεξεργαστεί τις συγκεκριμένες διατάξεις, ώστε να εκδοθεί η ΚΥΑ που προβλέπει ο νόμος και η οποία αν συνταχθεί και εφαρμοστεί σωστά, πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζουν χιλιάδες άτομα με αναπηρία και οι οικογένειές τους, π.χ. γραφειοκρατικά, θα λυθούν δια παντός. Σε αντίθετη περίπτωση η υπάρχουσα κατάσταση θα διαιωνίζεται και ο νόμος θα καταστεί ανενεργός.